Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 29.03.2021
Avaldamise lõpp: 30.03.2121
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et on menetlusse võtnud Combimill Sakala OÜ (registrikood: 12216538) (aadress Olustvere tee 5a, Kõidama küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond) poolt esitatud keskkonnaloa muutmise taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti (registreeritud Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee) 09.02.2021 numbriga DM-114257-3). Ettevõte taotleb keskkonnaloa muutmist käitisel, mis asub aadressil Olustvere tee 5a ja Tankla kinnistud, Kõidama küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond (katastritunnused 61501:001:0103 ja 61501:001:0104) ja kus välisõhku suunatakse saasteaineid põletusseadme käitamisest. Ettevõtte põhitegevusala on saematerjali tootmine.

Keskkonnaloa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt..
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS https://kotkas.envir.ee sakkide „Keskkonnaload“ ja „Keskkonnalubade taotlused ja menetlused“ alt menetlusnumbriga M-114257, kus taotlus on leitav dokumendi nr T-KL/1006066-2 alt.

Kuni keskkonnaloa andmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi.. 

Keskkonnaloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1736148