Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 12.04.2021
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Andrei Krek avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Elamumaa 100%, Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 7. Katastriüksus on moodustatud plaani ja kaardimaterjali alusel.\\n271/15638 mõttelist osa kinnistust\\nja reaalosa eluruum nr. 44, mille üldpind on 27,10 m2 ja mille tähistus plaanil on nr 44. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 2475907, 2476007, 2476107, 2476207, 2476307, 2476407, 2476507, 2476607, 2476707, 2476807, 2476907, 2477007, 2477107, 2477207, 2477307, 2477407, 2477507, 2477607, 2477707, 2477807, 2477907, 2478007, 2478107, 2478207, 2478307, 2478407, 2478507, 2478607, 2478707, 2478807, 2478907, 2479007, 2479107, 2479207, 2479307, 2479407, 2479507, 2479607, 2479707, 2479807, 2479907, 2480007, 2480107 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 13.07.2006 kinnistamisavaldusega.\\n\\nVõlgnikule kuuluvat kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:\\n\\nKeelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Andrei Krek, TF Bank AB (registrikood 556158-1041) kasuks. 24.08.2016 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 31.08.2016. KUULUB KUSTUTAMISELE.\\n \\nHüpoteek summas 51 480,00 krooni AS LÕHMUS HOLDINGS (registrikood 10396826) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. JÄÄB PÜSIMA.\\n\\nKeelumärge kustutatakse peale edukat enampakkumist. Hüpoteek jääb püsima.\\n\\nPildid kinnisasjast ja muu info kodulehel: http://www.andreikrek.com/\\n\\n

Alghind: 1 200 euro(t).

Omanik: Ilona Ingel (isikukood 47606222216) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=60534 ning tasuda tagatisraha 120 eurot Andrei Krek arveldusarvele nr EE041010010217933018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 11.06.2021 16:00 oksjonil ID60534 osalemise eest. Kinnisvara: Järve linnaosa, Uus tn 7, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 11.06.2021 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 12.04.2021 kell 14:00 ja lõpeb 11.06.2021 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 14.06.2021 kell 10:00 ja lõpeb 21.06.2021 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega. Info: Puškini 14, Narva; tel 3569490 ; info@andreikrek.com; www.andreikrek.com; www.varad.ee/andreikrek; www.ametlikudteadaanded.ee; www.oksjonikeskus.ee
Menetluse nr: 066/2016/1596
Kohtutäitur Andrei Krek
Puškini 14, 20308 Narva, www.andreikrek.com
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Aleksandra Gudamova
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande number 1742485