Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 20.04.2021
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Mati Kadak avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Ühendus Tähevärav (registrikood 80227373) omandis oleva ühiskondlike ehitiste maa 100 %, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 13902802, asukohaga Harju maakond, Harku vald, Adra küla, Rohumaa tee 2; pindalaga 9485 m2.
Katastritunnus 19801:011:1005.
Kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
1. Isiklik kasutusõigus Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ (registrikood 11050857) kasuks. Tasuta ja tähtajatu isiklik kasutusõigus elektrivõrgu majandamiseks vastavalt 19.02.2003 lepingu neljandale (IV) osale. Registriossa nr 5961802 sisse kantud 16.05.2003; siia üle kantud. 20.12.2011 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 3.01.2012.
2. Kinnistu on koormatud looduskaitseseaduse § 16 lõikes 5 sätestatud ostueesõigusega Eesti Vabariigi kasuks. 20.12.2011 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 3.01.2012.
3. Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Mati Kadak, Omega Laen AS (registrikood 11691792) kasuks. 18.09.2020 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 30.09.2020.
4. Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Mati Kadak kasuks. 18.09.2020 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 2.10.2020.
5. Hüpoteek summas 80 000,00 eurot Omega Laen AS (registrikood 11691792) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 27.07.2017 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 3.08.2017.
6. Hüpoteek summas 32 000,00 eurot Omega Laen AS (registrikood 11691792) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 6.04.2018 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 12.04.2018.
7. Hüpoteek summas 32 000,00 eurot OÜ Kinnisvarainvest (registrikood 10036424) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 16.04.2018 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 20.04.2018. Vastavalt puudutatud isikute kokkuleppele kanne asub IV jao kandest nr 4 järjekohas tagapool. 31.07.2019 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 5.08.2019.
8. Hüpoteek summas 96 000,00 eurot Omega Laen AS (registrikood 11691792) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kanne asub IV jao kandest nr 3 järjekohas eespool. 31.07.2019 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 5.08.2019.
Ehitisregistri andmetel asub kinnistul 2-korruseline vabaajakeskus (ehitisaluse pinnaga 228 m2) ning spordi- ja mänguväljak.
Kinnisasja omandamisel kustutatakse mõlemad keelumärked käsutamise keelamiseks ning kõik seatud hüpoteegid. Isiklik kasutusõigus Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kasuks ning ostueesõigus Eesti Vabariigi kasuks jäävad kinnisasja koormama.

Vara hind enampakkumisel 179 000.00 (ükssada seitsekümmend üheksa tuhat) eurot.


Alghind: 179 000 euro(t).

Omanik: Ühendus Tähevärav (registrikood: 80227373) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=60671 ning tasuda tagatisraha 17 900 eurot Mati Kadak, kohtutäitur arveldusarvele nr EE721010010127566012 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 11.05.2021 10:00 oksjonil ID60671 osalemise eest. Kinnisvara: Rohumaa tee 2, Harku vald, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 11.05.2021 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 20.04.2021 kell 10:00 ja lõpeb 11.05.2021 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 12.05.2021 kell 10:00 ja lõpeb 19.05.2021 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile telefonil 660 4604 või e-post teel mati.kadak@taitur.just.ee. Eelnev registreerimine on kohustuslik. Vaata lisaks: matikadak.auction.ee.
Menetluse nr: 008/2020/2000
Kohtutäitur Mati Kadak
Kaupmehe 14-40, 10114 Tallinn
Telefon: 6604604
E-post: mati.kadak@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Margit Vendla
Telefon: +6604604
E-post: margit.vendla@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1746614