Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 24.05.2021
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Andrei Krek avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Müüakse kinnistu 1/5 mõtteline osa.

Maatulundusmaa 100%, Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tõõrakõrve küla, Alamaa. 10,58 ha. Katastritunnus 79001:001:0249

Maatulundusmaa 100%, Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tõõrakõrve küla, Alamaa. 19,37 ha. Katastritunnus 79001:001:0250

Maatulundusmaa 100%, Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tõõrakõrve küla, Alamaa. 10,86 ha. Katastritunnus 79001:001:0251
II jakku on omanikena kantud
Grete Alviste 1/5 kaasomandist
Gerda Pross 1/5 kaasomandist
Gelly Pross 1/5 kaasomandist
Getter Pross 1/5 kaasomandist
Gerry Pross 1/5 kaasomandist
Võlgnikule kuuluvat kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III jaos 1. järjekohal keelumärge Gerry Pross (isikukood 39711215229) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks OK Incure OÜ (registrikood 11542046), kohtutäitur Andrei Krek kasuks. 10.09.2020 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 16.09.2020. KUULUB KUSTUTAMISELE
III jaos 2. järjekohal märkus kinnistu omaniku pankroti väljakuulutamise kohta. Harju Maakohus kuulutas Grete Alviste pankroti välja 14. oktoobril 2020.a kell 13.00. 14.10.2020 kohtumääruse alusel sisse kantud 21.10.2020. JÄÄB PÜSIMA.
IV jaos 1. järjekohal hüpoteek summas 3 640,00 eurot Gerda Pross , Gelly Pross, Getter Pross, Gerry Pross kuuluvatele mõttelistele osadele Eesti Vabariik kasuks. Hüpoteegiga tagatud nõude summa moodustab 2859,78 eurot. Summa ei ole lõplik ning võib ajas muutuda. JÄÄB PÜSIMA.

Keelumärge kustutatakse peale edukat enampakkumist. Hüpoteek jääb püsima.
Pildid kinnisasjast ja muu info kodulehel: http://www.andreikrek.com/

Kinnisasja ostmisel rakendub KAOKS § 4-5 tulenevad kitsendused


Alghind: 22 000 euro(t).

Omanik: Gerry Pross (sünniaeg 21.11.1997) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=60309 ning tasuda tagatisraha 500 eurot Andrei Krek arveldusarvele nr EE041010010217933018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 21.06.2021 16:00 oksjonil ID60309 osalemise eest. Kinnisvara: Alamaa, Tapa vald, Lääne-Viru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 21.06.2021 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 24.05.2021 kell 17:00 ja lõpeb 21.06.2021 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 22.06.2021 kell 10:00 ja lõpeb 02.07.2021 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Info: Puškini 14, Narva; tel 3569490 ; info@andreikrek.com; www.andreikrek.com; www.varad.ee/andreikrek; www.ametlikudteadaanded.ee; www.oksjonikeskus.ee
Menetluse nr: 066/2020/2733
Kohtutäitur Andrei Krek
Puškini 14, 20308 Narva, www.andreikrek.com
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Aleksandra Gudamova
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande number 1763415