Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Detailplaneeringu algatamise teade
Avaldamise algus: 06.07.2021
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Kose Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.

Kose Vallavalitsus teatab , et algatas 06.07.2021 korraldusega nr 461 Harmi külas asuva Veskipõllu katastriüksuse detailplaneeringu.

Veskipõllu katastriüksuse detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine elamuehituse eesmärgil ja ehitusõiguse määramine tekkivatele kruntidele. Planeeritava ala pindala on ca 7,1 ha ning see hõlmab Veskipõllu (katastritunnus 36301:001:0361) ja Veskijõe (katastritunnus 36301:001:0371, osaliselt) katastriüksuseid.

Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Kose valla üldplaneeringuga. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub. Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Kose Vallavalitsus ning koostaja on PAABOR PROJEKT OÜ. Korralduse ja korralduse lisaga (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda digitaalselt EVALD rakenduses, Kose valla dokumendiregistris, Ametlikes Teadaannetes ning paberkandjal tööajal Kose Vallavalitsuses.
 
Kose Vallavalitsus
Hariduse tn 1, Kose alevik, Kose vald, Harju maakond
Telefon: 6339300
E-post: VALD@KOSEVALD.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
arhitekt Enelin Alter
Telefon: 6339325
E-post: enelin.alter@kosevald.ee
Teadaande number 1784467