Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 04.03.2022
Avaldamise lõpp: 05.03.2122
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Semako Romulad OÜ (registrikood: 10253245) (aadress Kaave tee 26, Siimusti alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond, Eesti) on esitanud 28.02.2022 keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1011787. Ettevõte taotleb alates 15.05.2022 (olemasolev keskkonnaluba nr L.JÄ/329094 lõpeb 14.05.2022) Kaave tee 26 (katastritunnus 24802:007:0014), Siimusti alevikus Jõgeva maakonnas romusõidukite demonteerimiseks (250 tonni aastas), eraldatud varuosade korduskasutusse suunamiseks ning üheaegseks ladustamiseks. Ettevõte tegeleb ainult metallijäätmete ja pliiakude ladustamisega ning seepärast on vabastatud finantstagatise osas (Jäätmeseadus § 98 prim 3 lg 4 p 5).

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Tartu kontoris aadressil Tartu linn, Aleksandri 14..
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-119362 , dokument nr DM-119362-1 all.

Kuni keskkonnaloa andmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tartu linn, Aleksandri 14. 

Keskkonnaloa andmise eelnõu valmimisest teavitab loa andja täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Jäätmete spetsialist Tea Pärnik
Telefon: 56950192
E-post: tea.parnik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1892504