Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Detailplaneeringu kehtestamise teade
Avaldamise algus: 06.04.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Rapla Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 139 lõike 3 alusel.

Rapla Vallavalitsus teatab Rapla Vallavalitsuse 4. aprilli 2022 korraldusega nr 159 „Detailplaneeringu kehtestamine (Rapla linn, Nelgi ja Niidu elamuala)“ kehtestati Rapla linnas Nelgi ja Niidu elamuala üldplaneeringut järgiv detailplaneering.

Planeeringu eesmärk on sätestada tingimused tervikliku üksikelamupiirkonna moodustamiseks. Lisandub kuni 16 üksikelamut, mis eeldatavasti evib positiivset majanduslikku, sotsiaalset ja kultuurilist mõju ega kahjusta looduskeskkonda. Kehtestatud planeeringuga saab tutvuda Rapla valla veebilehel https://rapla.kovtp.ee/kehtestamine.

Viit Rapla Vallavalitsuse korraldusele: https://atp.amphora.ee/raplavv2017/index.aspx?itm=556162
Rapla Vallavalitsus
Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond, Viljandi mnt 17
Telefon: +372 4890510
E-post: rapla@rapla.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
vallasekretäri abi Ants Soodla
Telefon: 4890518
E-post: ants.soodla@rapla.ee
Teadaande number 1906248