Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnamõju hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamise teade
Avaldamise algus: 02.05.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 22 lõike 7 alusel.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab, et on tunnistanud nõuetele vastavaks oma 29.04.2022 otsusega nr 16-12/19-2442-432 Paldiski pump-hüdroakumulatsioonijaama ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande.

Energiasalv Pakri OÜ arendajana kavandab Paldiski linna pump-hüdroakumulatsioonijaama. See koosneb maa-alusest, kristalse aluspõhja kivimites asuvast reservuaarist (sügavuses orienteeruvalt 500–600 m), seda maapinnaga ja mereveehaardega ühendavatest šahtidest ning maismaal paiknevatest muudest objektidest (juhtimiskeskus, alajaam jms). Jaama tööpõhimõte seisneb merepinna ja maa-aluse reservuaari kõrguste vahest tekkiva vee potentsiaalse energia ärakasutamises. Elektrienergiat tarbitakse, kui vett pumbatakse alumisest reservuaarist ülemisse, ehk kui elektrisüsteemis on tootmisvõimsuse ülejääk või elektrihind on odav. Elektrienergiat toodetakse ehk vett lastakse ülemisest reservuaarist läbi turbiinide alumisse reservuaari, kui süsteemis on elektritootmisvõimsuse puudujääk või elektrihind on kõrge. Šahti allosas olevas vastavas turbiinisaalis paiknevad elektriturbiinid/pumbad, mis vastavalt töörežiimile toodavad elektrit (vee liikumisel merest reservuaari) või pumpavad vett reservuaarist üles tagasi merre.

Jaama maismaal asuv teenindav kompleks kavandatakse kinnistutele Ida tänav 2 ja Lõuna tänav 5 (endine Pallase piirkond 16 ja 18). Jaama koguvõimsuseks on kavandatud ligikaudu 500 MW. PHAJ kasutegur on ca 80%, st et summaarselt on PHAJ elektrisüsteemis elektritarbija, kuna energia muundamiseks tehakse tööd ja hiljem hüdroenergiana kätte saadav elektrienergia on kadude tõttu väiksem. PHAJ ehitamise tehniline eesmärk seisneb elektrienergia tootmise ja tarbimise omavahelises ajalises optimeerimises elektrisüsteemis.

Otsustaja on TTJA (kontaktisik Liina Roosimägi, e-post liina.roosimagi@ttja.ee, telefon 667 2004).
Arendaja on Energiasalv Pakri OÜ (registrikood: 14107173) aadress Rae tn 38, Paldiski linn, Lääne-Harju vald, 76806, Harju maakond, kontaktisik Peep Siitam, e-post peep@vool.ee, telefon 5349 5949. 
KMH koostaja on Skepast&Puhkim OÜ (registrikood: 11255795) aadress Laki põik 2, Tallinn, 12915, Harju maakond, juhtekspert Aide Kaar, e-post: aide.kaar@skpk.ee, telefon 664 5808.

KMH aruande ja selle nõuetele vastavaks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda TTJA dokumendiregistris, https://jvis.ttja.ee/modules/dokumendiregister/, dokumendi viidaga nr 16-12/19-2442-432. KMH aruande dokumentidega on võimalik tutvuda dokumendiregistris dokumendi viidaga nr 16-6/19-2442-431.
Ärinimed
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kehtetud ärinimed: Tehnilise Järelevalve Amet.
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Endla 10a, Tallinn 10142
Telefon: 6672000
E-post: info@ttja.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
peaspetsialist Camilla Kastein
Telefon: +3726672065
E-post: camilla.kastein@ttja.ee
Teadaande number 1916341