Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 18.05.2022
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Andrei Krek avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Elamumaa 100%, Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Viru pst 12. Katastriüksus on moodustatud plaani ja kaardimaterjali alusel.


407/25115 mõttelist osa kinnisasjast
ja eriomandi ese eluruum nr 35, mille üldpind on 40,70 m2 ja mille tähistus plaanil on 35. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 2647108, 2647208, 2647308, 2647408, 2647508, 2647608, 2647708, 2647808, 2647908, 2648008, 2648108, 2648208, 2648308, 2648408, 2648508, 2648608, 2648708, 2648808, 2648908, 2649008, 2649108, 2649208, 2649308, 2649408, 2649508, 2649608, 2649708, 2649808, 2649908, 2650008, 2650108, 2650208, 2650308, 2650408, 2650608, 2650708, 2650808, 2650908, 2651008, 2651108, 2651208, 2651308, 2651408, 2651508, 2651608, 2651708, 2651808, 2651908, 2652008, 2652108, 2652208, 2652308, 2652408, 2652508, 2652608, 2652708, 2652808, 2652908, 2653008. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 24.09.2002 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile.

III jaos 1.järjekohal Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks. Kuulub kustutamisele.


Alghind: 7 200 euro(t).

Omanik: Nikita Averkov (sünniaeg 28.09.1998) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=67140 ning tasuda tagatisraha 200 eurot Andrei Krek arveldusarvele nr EE041010010217933018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 5.07.2022 16:00 oksjonil ID67140 osalemise eest. Kinnisvara: Viru pst 12, Sillamäe linn, Ida-Viru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 05.07.2022 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 18.05.2022 kell 16:00 ja lõpeb 05.07.2022 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 06.07.2022 kell 10:00 ja lõpeb 13.07.2022 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega. Info: Puškini 14, Narva; tel 3569490 ; info@andreikrek.com; www.andreikrek.com; www.varad.ee/andreikrek; www.ametlikudteadaanded.ee; www.oksjonikeskus.ee
Menetluse nr: 066/2020/2949
Kohtutäitur Andrei Krek
Puškini 14, 20308 Narva, www.andreikrek.com
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Aleksandra Gudamova
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande number 1924632
Seotud teadaanded: