Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 04.07.2022
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Kristiina Feinman avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Rene Kursson omandisse kuuluv 2/3 kaasomandist, parkimiskoht, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 19918101, (katastritunnus 78401:113:0160), sihtotstarve elamumaa 90%, ärimaa 10%, asukoht Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, J. Vilmsi tn 32. Pindala 771 m2. 120/18487 mõttelist osa kinnistust
ja reaalosa mitteeluruum nr. 42, mille üldpind on 12,00 m2 ja mille tähistus plaanil on 42

Kinnistu registriosa III jakku on kantud keelumärge Rene Kursson (isikukood 36802010241) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks Bene Est Law Office OÜ (registrikood 11532438), kohtutäitur Kristiina Feinman (isikukood 47511180212) kasuks. 24.01.2022 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 31.01.2022.

Kinnistu registriosa IV jakku on kantud Hüpoteek summas 10 000,00 eurot Rene Kursson kuuluvale mõttelisele osale Bene Est Law Office OÜ (registrikood 11532438) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 15.12.2020 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 22.12.2020.

Keelumärge ning hüpoteek kustutatakse peale kinnisasja müüki enampakkumisel.


Alghind: 6 197 euro(t). (lisandub riigilõiv omanikukande muutmisel)

Omanik: Rene Kursson (isikukood 36802010241) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=67986 ning tasuda tagatisraha 700 eurot Kristiina Feinman arveldusarvele nr EE531010011752023220 (SEB Pank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 2.08.2022 12:00 oksjonil ID67986 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, J. Vilmsi tn 32, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 02.08.2022 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 05.07.2022 kell 12:00 ja lõpeb 02.08.2022 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 02.08.2022 kell 14:00 ja lõpeb 09.08.2022 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine eelneval kokkuleppel kohtutäituriga kuni enampakkumise
alguseni.
Täiendav info e-mail: kristiina.feinman@taitur.net
Menetluse nr: 034/2022/275
Kohtutäitur Kristiina Feinman
Rävala pst 5 Tallinn 10143
Telefon: 6129155
E-post: kristiina.feinman@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
assistent/jurist Reelika Lipp
Telefon: 6129155
E-post: reelika.lipp@taitur.net
Teadaande number 1944105