Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 05.07.2022
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Õnne Pajur avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
OÜ A-MIKS (11184196) kuuluva kinnisasja asukohaga Rapla maakond, Kohila vald, Sutlema küla, Jahimaja, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 3229837, katastritunnusega 31701:001:2472. Kinnistu kogu suurus on 7902m².

Katastriüksusel 31701:001:2472 asuvad ehitised:
Mahtra jahimaja-uus maja- ehitisealune pind 220m2, korruste arv 2
Mahtra jahimaja-vana maja- ehitisealune pind 100m2, korruste arv 2
Tootmishoone- ehitisealune pind 76m2, korruste arv 1
Veekaev

Lisainfo: Vanas jahimajas on gaasikatlamaja, uues jahimajas on elektriküte.

Kinnistu on koormatud kinnistusregistri kolmandas jaos:
Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks MA Kinnisvara Arenduse OÜ (registrikood 11279123), kohtutäitur Õnne Pajur kasuks.

Kinnistu on koormatud kinnistusregistri neljandas jaos:
Hüpoteek summas 65 000,00 eurot Omalaen OÜ (registrikood 11980486) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.

Peale edukat enampakkumist hüpoteek ja keelumärge kustutatakse.


Alghind: 168 750 euro(t).

Omanik: OÜ A-MIKS (registrikood: 11184196) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=67999 ning tasuda tagatisraha 16 875 eurot Õnne Pajur arveldusarvele nr EE191010010126369016 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 2.08.2022 17:00 oksjonil ID67999 osalemise eest. Kinnisvara: Jahimaja, Kohila vald, Rapla maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 02.08.2022 kell 17:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 05.07.2022 kell 14:00 ja lõpeb 02.08.2022 kell 14:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 03.08.2022 kell 14:00 ja lõpeb 10.08.2022 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Müüdava varaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile: onne.pajur@taitur.just.ee või telefonil 48 94 435.
Menetluse nr: 179/2021/22
Kohtutäitur Õnne Pajur
Tallinna mnt 30, 79512 Rapla
Telefon: 4894435
E-post: Onne.Pajur@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Avaldaja Kerti Heinaste
Telefon: 4894435
E-post: Onne.Pajur@taitur.just.ee
Teadaande number 1944387