Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 05.07.2022
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Oksana Kutšmei avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusregistri registriossa nr 4110639 kantud kinnisasja, asukohaga harju, Kerita küla, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa.
Müüa kinnistu. Hoonestatud katastriüksus 75903:003:0079 - kõlvikuline koosseis: Ruumikuju pindala 18051 m², haritav maa 87 m², looduslik rohumaa 5333 m², metsamaa 9385 m², õuemaa 2593 m², muu maa 653 m² Kinnistul asub 1-korruseline puitkonstruktsioonist elamu-rehi-laut. (Ehitisregistri kood 112007185), suletud netopind 269,5m2, Elamus on 3 tuba. Eluruumi pind 87.1m². Hoone uksed ja aknad on vahetamata. Katusekatteks on eterniit. Välisfaassaad on kaetud laudisega. Elamu on väga halvas seisukorras ja vajab kapitaalremonti. Hoone keskmine osa on hävinenud. Kivikonstruktsioonist kõrvalhoone osa on rahuldavas seisukorras. Ülevaatus on teostatud välise vaatluse põhjal. Ehitisregistri andmetel hoonel kehtiv energiamärgis puudub. Juurdepääs kinnistule on hea.

Kinnistusraamatu kanded:
Kinnisasja registriosa II jaos:
kande 2 all on sisse kantud Lauri Ojamaa (isikukood 38605086034)
Kinnisasja registriosa III jaos:
kande 2 all on sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Bondora AS (registrikood 11483929) kasuks.

Pärast kinnisasja enampakkumisel müümist keelumärge kustutatakse.


Alghind: 8 000 euro(t).

Omanik: Lauri Ojamaa (isikukood 38605086034) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=68012 ning tasuda tagatisraha 800 eurot Oksana Kutshmei arveldusarvele nr EE131010010236765018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 17.08.2022 10:00 oksjonil ID68012 osalemise eest. Kinnisvara: Harju, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 17.08.2022 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 05.07.2022 kell 16:30 ja lõpeb 17.08.2022 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 17.08.2022 kell 11:00 ja lõpeb 24.08.2022 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Objekti kohta täiendava info saamiseks ning tutvumiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga: haldur: Tatjana Baranova: tel 7828122; e-post: tatjana.baranova@tartutaitur.ee.
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas.
Menetluse nr: 084/2020/1707
Kohtutäitur Oksana Kutšmei
Ülikooli tn 2, 51003 Tartu
Telefon: 7828110
E-post: info@tartutaitur.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
täitemenetluse haldur Tatjana Baranova
Telefon: 7828122
E-post: tatjana.baranova@tartutaitur.ee
Teadaande number 1944913