Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 01.11.2022
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Andrei Krek avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Elamumaa 100%, Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Järveküla tee 56. Katastriüksus on moodustatud plaani ja kaardimaterjali alusel.

ja reaalosa eluruum nr. 35, mille üldpind on 47,80 m2 ja mille tähistus plaanil on nr 35. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 2249507, 2249607, 2249707, 2249807, 2249907, 2250007, 2250107, 2250207, 2250307, 2250407, 2250507, 2250607, 2250707, 2250807, 2250907, 2251007, 2251107, 2251207, 2251307, 2251407, 2251507, 2251607, 2251707, 2251807, 2251907, 2252007, 2252107, 2252207, 2252307, 2252407, 2252507, 2252607, 2252807, 2252907, 2253007, 2253107, 2253207, 2253307, 2253407, 2253507, 2253607, 2253707, 2253807, 2253907, 2254007, 2254107 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 1.02.2006 kinnistamisavaldusega.

Koormatised ja kitsendused:

III jaos 1.järjekohal keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks. KUULUB KUSTUTAMISELE.

Keelumärge kustutatakse pärast edukat enampakkumist.


Alghind: 2 500 euro(t).

Omanik: SVETLANA SMIRNOVA (sünniaeg 29.05.1997) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=70257 ning tasuda tagatisraha 100 eurot Andrei Krek arveldusarvele nr EE041010010217933018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 28.11.2022 16:00 oksjonil ID70257 osalemise eest. Kinnisvara: Järve linnaosa, Järveküla tee 56, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maak“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 28.11.2022 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 01.11.2022 kell 12:00 ja lõpeb 28.11.2022 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 29.11.2022 kell 10:00 ja lõpeb 06.12.2022 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega. Info: Puškini 14, Narva; tel 3569490 ; info@andreikrek.com; www.andreikrek.com; www.varad.ee/andreikrek; www.ametlikudteadaanded.ee; www.oksjonikeskus.ee
Menetluse nr: 066/2020/3203
Kohtutäitur Andrei Krek
Puškini 14, 20308 Narva, www.andreikrek.com
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Aleksandra Gudamova
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande number 1994793