Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 06.02.2023
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Kristiina Feinman avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Oleg Poltavets (isikukood 37001270344), Svetlana Poltavets (isikukood 47411200280) 1/2 kaasomandist ühisomandis ning Aleksandr Laikov (isikukood 38405230230), Kristina Laykova (Eesti Vabariik isikukood 48504120249) 1/2 kaasomandist ühisomandisse kuuluv kinnisasi, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 2348501, (katastritunnus 78402:203:3161), sihtotstarve elamumaa 100%, asukoht Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa, Pojengi tee 69. Kinnisasja pindala 595,0 m2.

Kinnistul on 2 eraldi sissepääsu, Pojengi tee 69-1 elab ALEKSANDR LAIKOV, KRISTINA LAIKOVA, Pojengi tee 69-2 elab OLEG POLTAVETS, SVETLANA POLTAVETS.
Kinnistul on 2 korrust, 69-1 elamine (magamistoad, köök jne) vaid esimesel korrusel, 69-2 elamine vaid teisel korrusel. Plaanid edastatud kaasomanike poolt. Majal ei ole kasutusluba, kasutuskord puudub.

Kinnistu registriosa III jakku on kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Kristiina Feinman (isikukood 47511180212), Oleg Poltavets (isikukood 37001270344) kasuks.

Kinnistu registriosa IV jaos on järgnevad kanded:
- Hüpoteek summas 300 000,00 krooni kõrvalnõuetega 75 000,00 krooni ja intressimääraga 16 protsenti Aktsiaselts DNB Pank (registrikood 11315936) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Hüpoteek koormab ühisomanike Oleg Poltaves'ile ja Svetlana Poltavets'ile kuuluvat kaasomandiosa ning ühisomanike Aleksandr Laikov'ile ja Kristina Laikova'le kuuluvat kaasomandiosa.
-Hüpoteek summas 3 220 000,00 krooni Aktsiaselts DNB Pank (registrikood 11315936) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Hüpoteegiga on kaaskoormatud Oleg Poltaves'i ja Svetlana Poltavets'i ühisomandis olev kaasomandiosa ning Aleksandr Laikov'ile ja Kristina Laikova'le ühisomandina kuuluv kaasomandiosa.

Keelumärge kustutatakse peale kinnisasja müüki enampakkumisel. Pangalaen tagastatakse enampakkumise tulemist. Hüpoteegi kustutamine selgub enampakkumise jooksul.


Alghind: 287 100 euro(t). (lisandub riigilõiv omanikukande muutmisel)

Omanik: Aleksandr Laikov (isikukood 38405230230); Kristina Laikova (isikukood 48504120249); Oleg Poltavets (isikukood 37001270344); Svetlana Poltavets (isikukood 47411200280) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=72244 ning tasuda tagatisraha 3 000 eurot Kristiina Feinman arveldusarvele nr EE531010011752023220 (SEB Pank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 27.02.2023 12:00 oksjonil ID72244 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Pojengi tee 69, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 27.02.2023 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 07.02.2023 kell 12:00 ja lõpeb 27.02.2023 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 27.02.2023 kell 14:00 ja lõpeb 06.03.2023 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine eelneval kokkuleppel kohtutäituriga kuni enampakkumise
alguseni.
Täiendav info e-mail: kristiina.feinman@taitur.net
Menetluse nr: 034/2022/2010, 034/2022/2011
Kohtutäitur Kristiina Feinman
Rävala pst 5 Tallinn 10143
Telefon: 6129155
E-post: kristiina.feinman@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
assistent/jurist REELIKA LIPP
Telefon: 6129155
E-post: reelika.lipp@taitur.net
Teadaande number 2037078
Seotud teadaanded:
Menetlus 034/2022/2011
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1965458)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (2058580)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (2069352)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (2081054)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (2128980)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (2146397)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (2249342)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (2259936)
Arhiivis
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1976536)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1991181)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (2047967)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (2090847)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (2101533)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (2114754)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (2166434)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (2204800)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (2215302)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (2227027)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (2239919)

Menetlus 034/2022/2010
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1965458)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (2058580)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (2069352)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (2081054)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (2128980)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (2146397)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (2249342)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (2259936)
Arhiivis
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1976536)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1991181)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (2047967)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (2090847)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (2101533)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (2114754)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (2166434)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (2204800)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (2215302)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (2227027)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (2239919)