Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 13.03.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande maaeluministri 24.01.2023 määruse nr 3 "Erakorraline toetus kalapüügiga, vesiviljelusega või kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegelevale ettevõtjale" § 6 lõike 2 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 29. märts kuni 05. aprill 2023 a.

Toetuse eesmärk on hüvitada vesiviljelustoodete tootmisega ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegelevatele ettevõtjatele elektrienergia hinnatõusu see osa, mis on ilmnenud pärast Venemaa sõjalise agressiooni algust Ukraina vastu, st ajavahemikul 1. märts kuni 31. detsember 2022. aastal. Taotleja elektritarbimise kulu peab olema selgelt seostatav vesiviljelustoodete tootmisega või kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega.

Taotlusdokumendid palume esitada: PRIA e-teenuse keskkonna kaudu.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest :
https://www.riigiteataja.ee/akt/126012023002
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Tähe 4
Telefon: 7371200
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 2049627