Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 29.03.2023
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Ljudmila Tissen -le kuuluv kinnisasi, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 4889702 (katastritunnus 89010:001:1080) Elamumaa 100%, Harju maakond, Viimsi vald, Muuga küla, Kallasmaa tee 46.
Kinnisasja pindala 1005,0 m2.

Ehitisregistri andmetel asuvad kinnisasjal aiamaja, kasvuhoone, kaev, kaev ja aed.

Vara koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III. jaos, kanne nr 1 - Isiklik kasutusõigus ühiselt Niina Txxx (isikukood 4500920xxxx), Georgi Bxxx (isikukood 3540914xxxx) kasuks. Tähtajatu isiklik kasutusõigus aiamajale. Kasutusõiguse kustutamiseks piisab õigustatud isiku surma tõendamisest. 2.10.2009 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 9.10.2009;
III. jaos, kanne nr 2 - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279), Bondora AS (registrikood 11483929) kasuks. 23.03.2022 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 5.04.2022.

Enampakkumine toimub keelumärkega tagatud nõuete rahuldamiseks. Kinnisasja koormav keelumärge kustutatakse pärast edukat enampakkumist.

Kinnisasja koormab ja pärast edukat enampakkumist jääb koormama tähtajatu ja tasuta isiklik kasutusõigus ühiselt Niina Txxx (isikukood 4500920xxxx), Georgi Bxxx (isikukood 3540914xxxx) kasuks. Kasutusõiguse kustutamiseks piisab õigustatud isiku surma tõendamisest!!!


Alghind: 50 000 euro(t). TASUTA JA TÄHTAJATU KASUTUSÕIGUS JÄÄB VARA KOORMAMA!!!

Omanik: Ljudmila Tissen (isikukood 48601230250) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=73258 ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot Elin Vilippus arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 20.04.2023 12:00 oksjonil ID73258 osalemise eest. Kinnisvara: Kallasmaa tee 46, Viimsi vald, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 20.04.2023 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 29.03.2023 kell 23:15 ja lõpeb 20.04.2023 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 20.04.2023 kell 14:00 ja lõpeb 27.04.2023 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Küsimuste korral palume helistada kohtutäituri büroosse tel 684 0620 või saata kiri kinnisvara.vilippus@taitur.vilippus.ee või kohtutäituri abile Sergei Volf 514 0382, sergei.volf@taituriabi.vilippus.ee

Varaga tutvumine toimub eelregistreerimisega.
Menetluse nr: 022/2022/1819
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Anneli Kesküla
Telefon: 6840620
E-post: anneli.keskula@taituriabi.vilippus.ee
Teadaande number 2056333