Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Pankroti väljakuulutamise teade
Avaldamise algus: 14.06.2023
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 33 lõike 1 alusel.

14.06.2023 kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-23-3290 kuulutati välja võlgniku, 
CoinLoan OÜ (registrikood: 14453478),  pankrot 14.06.2023 kell 10.00.

Pankrotihalduriks nimetati Martin Pärn (aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Juhkentali tn 52, telefon 601 2900, e-post martin@in.ee).

Esimene võlausaldajate üldkoosolek toimub 19.07.2023 algusega kell 11.00 Harju Maakohus Tallinna kohtumaja saalis nr 2012 (teine korrus).

Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast teatama pankrotihaldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude tähtajast (PankrS § 93 lg 1). Tähtaegselt esitamata, kuid tunnustatud nõuded rahuldatakse viimases järgus (PankrS § 153 lg 1 p 3). Pankrotivarasse kuuluva võlgnikule võlgnetava kohustuse täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur (PankrS § 37).
 
Pankrotimäärus kuulub viivitamatule täitmisele (PankrS § 31 lg 7). Võlgnik ja pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja võivad esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul teate avaldamisest arvates (PankrS § 32). Määruskaebuse esitamine ei peata määruse täitmist (PankrS § 5 lg 3). Pankrotimääruse täitmist ei saa peatada ega ajatada, samuti ei saa muuta pankrotimääruse seaduses sätestatud täitmise viisi ja korda (PankrS § 31 lg 7).


Rahuldada Alexander Schröderi avaldus CoinLoan OÜ pankroti väljakuulutamiseks. Kohustada CoinLoan OÜ juhatuse liiget Aleksandr Faliushinit kohtus vandega kinnitama vara, võlgade ning majandus- või kutsetegevuse kohta esitatud andmete õigsust 19.06.2023.a kell 11.00 (Harju Maakohus, Lubja tn 4, Tallinn, saal 2012). Selgitada, et Aleksandr Faliushinil on pankrotihaldurile teabe andmise kohustus. Selgitada, et teabe andmise kohustuse rikkumisel või vande andmise kohustuse rikkumisel võib kohus määrata trahvi, kohaldada sundtoomist või aresti.
Menetluse nr: 2-23-3290
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10115, Lubja 4
Telefon: 6200100
E-post: hmktallinn.menetlus@kohus.ee
Teadaande number 2084705