Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 06.11.2023
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Gabriell OÜ -le kuuluv kinnisasi asukohaga Kase tee 3, Mäepea küla, Kuusalu vald

Kinnisasi on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 9681502 (katastritunnus 35201:002:0352) Elamumaa 100%, Harju maakond, Kuusalu vald, Mäepea küla, Kase tee 3.
Kinnisasja pindala 3274 m2.

Ehitisregistri andmetel on kinnisasjale planeeritud 2-korruseline elamu, üldpinnaga 208,8 m2.

Võlgnikule kuuluvat vara koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
I. jao kanded - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Novatours OÜ (registrikood 11013879), kohtutäitur Elin Vilippus kasuks.
IV. jaos, kanne nr 1 - Kohtulik hüpoteek summas 37 824,00 eurot Novatours OÜ (registrikood 11013879) kasuks. 19.09.2017 kohtumääruse alusel sisse kantud 26.09.2017.
IV. jaos, kanne nr 2 - Hüpoteek summas 200 000,00 eurot ühiselt S. Balõbin, G. Balõbina kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 5.10.2017 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 12.10.2017.

Enampakkumine toimub keelumärke ja kohtuliku hüpoteegiga tagatud nõuete rahuldamiseks. Keelumärge ja kõik kinnisasja koormavad hüpoteegid kustutatakse pärast edukat enampakkumist.


Alghind: 95 000 euro(t).

Omanik: Gabriell OÜ (registrikood: 10748797) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=78242 ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot Elin Vilippus arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 28.11.2023 12:00 oksjonil ID78242 osalemise eest. Kinnisvara: Kase tee 3, Kuusalu vald, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 28.11.2023 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 06.11.2023 kell 14:00 ja lõpeb 28.11.2023 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 28.11.2023 kell 14:00 ja lõpeb 05.12.2023 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Küsimuste korral palume helistada kohtutäituri büroosse tel 684 0624 või saata kiri kinnisvara.vilippus@taitur.vilippus.ee või kohtutäituri abile Sergei Volf 514 0382, sergei.volf@taituriabi.vilippus.ee
Menetluse nr: 022/2023/5900
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja SERGEI VOLF
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande number 2147961