Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 25.01.2024
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
Finhol Blue OÜ (pankrotis) (registrikood: 12179688)  pankrotihaldur Margo Normann avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
ühiskondlike ehitiste maa 100%, Tartu maakond, Peipsiääre vald, Kallaste linn, Oja tn 23 (registriosa nr 3763804, katastritunnus 27901:001:0143, pindala 1525 m2).
Kinnistu asub Peipsi järvest ca 140 m kaugusel.
Kinnistul asub EHITUSJÄRGUS 2-KORRUSELINE HOONEKARP (külalistemaja).
Hoone tehnilised andmed eelprojekti kohaselt:
ehitisealune pind 380,0 m²
maapealsete korruste arv 2
kõrgus 8,9 m
pikkus 25,1 m
laius 11,5 m
suletud netopind 448,0 m²
maht 2343 m3

Kanded kinnisasja registriosa III jaos (Koormatised ja kitsendused):
kanne nr 1 - isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks. Avalikes huvides tähtajatu isiklik kasutusõigus elektripaigaldise majandamiseks elektrivõrgu kaitsevööndi ulatuses tasu eest vastavalt seadusandluses ettenähtud suurusele ja korrale vastavalt 10.09.2019 lepingu punktidele kolm (3) ja neli (4) ning lepingu lisaks olevale plaanile.
kanne nr 2 - märkus kinnistu omaniku pankroti väljakuulutamise kohta.

Kanne kinnisasja registriosa IV jaos (Hüpoteegid):
kanne nr 1 - hüpoteek summas 200 000,00 eurot Maaelu Edendamise Sihtasutus (registrikood 90000245) kasuks.

III jao kanne nr 2 ja IV jao kanne nr 1 (hüpoteek) kustutatakse pärast kinnisasja müümist enampakkumisel.


Alghind: 49 900 euro(t). Hinnale lisandub käibemaks.

Omanik: Finhol Blue OÜ (pankrotis) (registrikood: 12179688) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=80069 ning tasuda tagatisraha 500 eurot Finhol Blue OÜ (pankrotis) arveldusarvele nr EE461700017003177936 (Luminor). Makseselgitus: „Tagatisraha 5.02.2024 14:00 oksjonil ID80069 osalemise eest. Kinnisvara: Oja tn 23, Peipsiääre vald, Tartu maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 05.02.2024 kell 14:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 25.01.2024 kell 18:15 ja lõpeb 05.02.2024 kell 14:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 05.02.2024 kell 14:00 ja lõpeb 09.02.2024 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga ja vara puudutava projektdokumentatsiooniga saab tutvuda eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga e-posti aadressil abnormann@gmail.com või tel 5092695.
Menetluse nr: 2-22-12173
pankrotihaldur Margo Normann
Lossi 37, 71004 Viljandi
Telefon: 4355370
E-post: abnormann@gmail.com
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur MARGO NORMANN
Telefon: 4355370
E-post: abnormann@gmail.com
Teadaande number 2213356
Seotud teadaanded:
Menetlus 2-22-12173
Käsutuskeelu teatavakstegemise teade (1967481)
Pankroti väljakuulutamise teade (1982313)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (2006889)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (2006907)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (2006921)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (2014605)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (2014610)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (2030917)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (2036761)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (2041938)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (2047411)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (2052996)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (2053797)
Võlausaldajate nimekirjaga tutvumise teade (2054064)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (2054620)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (2063115)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (2072062)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (2082714)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (2093290)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (2098584)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (2114867)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (2125996)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (2135790)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (2135793)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (2135796)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (2135800)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (2135813)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (2135823)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (2135834)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (2135843)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (2141199)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (2151830)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (2151834)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (2151839)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (2182495)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (2182507)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (2184009)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (2204271)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (2222036)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (2222037)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (2222038)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (2222039)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (2222040)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (2222041)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (2230795)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (2230796)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (2230797)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (2230798)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (2230799)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (2230800)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (2230801)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (2245270)