Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 12.02.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Kaire Põlts avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
TEXAS HONKY TONK CANTINA kaubamärk, registreeringu number 53384 registreerimise kuupäev 08.10.2015.a, registreerimistaotluse number M201401277, mis on registreeritud Patendiameti kauba-ja teenindusmärkide registris võlgniku, MURD HERBERT (35403244231) nimele. 12.08.2018 on TEXAS HONKY TONK CANTINA kaubamärgi (registreeringu number 53384) osas sõlmitud lihtkirjalik LITSENTSILEPING. Lepinguga on asjast huvitatud isikutel võimalik tutvuda kohtutäitur Kaire Põlts büroo vahendusel, teavitades tutvumise soovist eelneva etteteatamisega andre.rebenko@taituriabi.just.ee.

Alghind: 124 euro(t).

Omanik: Herbert Murd (isikukood 35403244231) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=80441 .

Enampakkumisele registreerimine algab 12.02.2024 kell 16:00 ja lõpeb 26.02.2024 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 26.02.2024 kell 16:00 ja lõpeb 04.03.2024 kell 16:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 5 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO

Varaga tutvumine: Vallasasjaga tutvumine toimub eelneval kokkuleppel. Varaga tutvumise soovist teavitada kohtutäituri bürood 3 tööpäeva ette / e-post andre.rebenko@polts.ee.
Menetluse nr: 029/2003/54
Kohtutäitur Kaire Põlts
Tartu mnt 16B, 10117 Tallinn
Telefon: 6836390
E-post: menetlus@polts.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja ANDRE REBENKO
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande number 2219913