Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 12.02.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Kirill Jalivets'le (38411290267) kuuluv 1/2 suurune mõtteline osa 03.09.2022 surnud Juri Jalivets, isikukood 3600922xxxx, pärandvara ühisusest

Kohtutäiturile teada olevalt kuulub pärandvara ühisuse koosseisu muuhulgas:
- abikaasade ühisomandisse kuulunud kinnisasi registriosa numbriga 252137 (Rapla maakond, Kehtna vald, Kastna küla, Mardikandi). 100% elamumaa, pindalaga 15803,00 m2. Ehitisregistri andmetel asub kinnistul elamu (ehitisregistri kood: 109004647, ehitusalune pind: 84,00 m2) ja kasvuhoone (ehitisregistri kood: 220473331, ehitusalune pind: 18,00 m2).
- abikaasade ühisomandisse kuulunud kinnisasi registriosa numbriga 12060001 (Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kolde pst 94-27). 3-toaline korter üldpinnaga 60,50 m2, mis asub 4. korrusel.

Muud andmed pärandaja varade ja kohustuste kohta puuduvad.
Pärandvara läks pärimisele kahe kaaspärija vahel.

PärS § 148 lg 2 kohaselt lähevad osa omandajale üle üksnes kaaspärija varalised õigused ja kohustused, eelkõige õigus nõuda seda osa pärandvarast, mille pärandvara jagamisel oleks saanud kaaspärija. Pärandil lasuvate kohustuste täitmise eest vastutavad kaaspärija ja osa omandaja solidaarselt.


Alghind: 25 000 euro(t).

Omanik: Kirill Jalivets (isikukood 38411290267) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=80472 ning tasuda tagatisraha 2 500 eurot Elin Vilippus arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 6.03.2024 14:00 oksjonil ID80472 osalemise eest. Varalised õigused“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 06.03.2024 kell 14:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 12.02.2024 kell 16:00 ja lõpeb 06.03.2024 kell 14:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 06.03.2024 kell 15:00 ja lõpeb 13.03.2024 kell 16:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Küsimuste korral helistada kohtutäituri büroo abi Heldin Toomingas 56 694 883 või saata kiri heldin.toomingas@taituriabi.vilippus.ee.
Menetluse nr: 022/2009/3511
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja HELDIN TOOMINGAS
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.just.ee
Teadaande number 2220281