Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 10.03.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Tatjana Afanasieva avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Võlgnikule kuuluv 1/3 suurune mõtteline osa 22.09.2018.a. surnud ALEXANDER POTASHEV (isikukood 33605303714) pärandvara ühisusest.

Pärandvara ühisus kuulub vastavalt Narva notar Tatjana Boitsova poolt 05.08.2019.a. notari ametitegevuse raamatu registri nr 1886 all välja antud pärimistunnistusele:

1/3 suuruses mõttelises osas ANNA POTASHEVA?le (isikukood 44202263715);
1/3 suuruses mõttelises osas ELENA ERNER?ile (isikukood 46405193711);
1/3 suuruses mõttelises osas OLGA ROOSIPUU?le (isikukood 47211263710).

Vastavalt pärimisseaduse (PärS) § 130 lg-le 1 kuuluvad pärandvara ühisusse kõik pärandaja õigused ja kohustused, välja arvatud need, mis on oma olemuselt seotud pärandaja isikuga või mis seadusest tulenevalt ei saa ühelt isikult teisele üle minna.

Kohtutäiturile teadaolevalt kuulub pärandvara ühisuse koosseisu muuhulgas alljärgnev pärandaja ja tema abikaasa ühisvara hulka kuuluv vara:
1. Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 2856450 kantud kinnistu, sihtotstarve elamumaa 100%, asukoht Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Tõrvajõe küla, Energeetiku AÜ 231, katastritunnus 85103:001:0335, pindala 430,00 m².

Muud andmed pärandaja varade ja kohustuste kohta puuduvad.
NB! Pärandvara koosseis võib muutuda.


Alghind: 900 euro(t). Registrikande muutmise eest riigilõivu tasuja on vara ostja, kui seadusega on ettenähtud riigilõivu tasumist.

Omanik: OLGA ROOSIPUU (isikukood 47211263710) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=81067 ning tasuda tagatisraha 90 eurot Tatjana Afanasieva arveldusarvele nr EE081010011728369222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 8.04.2024 16:00 oksjonil ID81067 osalemise eest. Vallasvara“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 08.04.2024 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 11.03.2024 kell 10:00 ja lõpeb 08.04.2024 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 09.04.2024 kell 10:00 ja lõpeb 16.04.2024 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Vara kohta täiendava info saamiseks ning tutvumiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga: tel. 3540020 (büroo avatud / telefonikõnedele vastatakse: E, N 13:00-17:00 ja T, K, R 8:00-12:00) või e-post tatjana.afanasieva@taitur.net
Menetluse nr: 197/2023/1101
Kohtutäitur Tatjana Afanasieva
aadress Puškini tn 20-M1 (I.korrus), Narva 20307
Telefon: 3540020
E-post: tatjana.afanasieva@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäituri assistent GALINA LUNINA
Telefon: 3540020
E-post: tatjana.afanasieva@taitur.net
Teadaande number 2230840