Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 02.04.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Rannar Liitmaa avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
1/2 suuruse kaasomandi osa korterist, registriosa nr. 572633, asukohaga Näkmani tee 1-8, Kõrgessaare alevik, Hiiumaa vald, Hiiu maakond (katastritunnus 39201:004:5540; üp: 43.5m2, 1. korrus; 1-toaline; elektriküte; õhksoojuspump; korteri seisukord teadmata).

Kinnistusraamatust nähtuvad Norman Paenurm'i kaasomandi osal lasuvad koormatised: Keelumärge Norman Paenurm (isikukood 39409080863) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Rannar Liitmaa (isikukood 37604234718), Aktiva Finance Group OÜ (registrikood 10746479) kasuks. 17.01.2024 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 18.01.2024.
Enampakkumise tulemi arvelt nõuded rahuldatakse ja keelumärge Norman Paenurm'i kaasomandi osal kustutatakse.


Alghind: 5 500 euro(t).

Omanik: Norman Paenurm (isikukood 39409080863) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=81568 ning tasuda tagatisraha 275 eurot Rannar Liitmaa arveldusarvele nr EE951010010125958017 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 23.04.2024 11:00 oksjonil ID81568 osalemise eest. Kinnisvara: Näkmani tee 1, Hiiumaa vald, Hiiu maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 23.04.2024 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 02.04.2024 kell 17:00 ja lõpeb 23.04.2024 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 23.04.2024 kell 12:00 ja lõpeb 30.04.2024 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Huvilistel on õigus tutvuda varaga vara asukohas maakleriga eelnevalt kokku leppides.
Info e-post: rannar.liitmaa@taitur.just.ee või 44 24 016; 53 030 464.

Maakler Ätli Altosaar
Tel: 5698 9421
E-post: atli.altosaar@pindi.ee
Menetluse nr: 175/2022/652
Kohtutäitur Rannar Liitmaa
Rüütli 51-M3, 80011 Pärnu
Telefon: 4429973
E-post: Rannar.Liitmaa@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja KRISTEL LOBJAKAS
Telefon: 4429973
E-post: Rannar.Liitmaa@taitur.just.ee
Teadaande number 2239665