Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 02.04.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Trustus OÜ -le kuuluv ridaelamuboks asukohaga Kiviaia tee 7-3, Tallinn

Korter on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 19865350 (katastritunnus 78401:101:4543) Elamumaa 100%, Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa, Kiviaia tee 7. 1339/6217 mõttelist osa kinnisasjast ja eriomandi ese eluruum nr 3. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 19865150, 19865250, 19865450, 19865550. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 11.08.2021 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile.
Kinnisasja pindala 1861,0 m2.

2. korruseline ridaelamu, mille üldpind on ehitisregistri kohaselt 129.6 m2:
1. korrusel - avatud köögiga elutuba, sanitaarruumid, esik, terass;
2. korrusel - trepihall, 4 magamistuba, vannituba.

Võlgnikule kuuluvat vara koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III. jao kanne nr 1 - Isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks.
III. jao kanne nr 2 - Reaalservituut kinnistu nr 19862450 igakordse omaniku kasuks. Tähtajatu ja tasuta maa-ala kasutusservituut vastavalt 11.08.2021.a. lepingu punktidele 10.2 kuni 10.6 ja vastavalt 11.08.2021.a. lepingu lisaks nr 1 olevale plaanile.
III. jao kanne nr 3 - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Elin Vilippus ja hüpoteegipidajate kasuks.

IV. jaos 1. järjekohal - Hüpoteek summas 400 000,00 eurot aktsiaselts Reideni plaat (registrikood 10033236) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.
IV. jaos 2. järjekohal - Hüpoteek summas 200 000,00 eurot osaühing Apollona (registrikood 10066715) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.
IV. jaos 3. järjekohal - Hüpoteek summas 200 000,00 eurot osaühing Apollona (registrikood 10066715) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.
IV. jaos 4. järjekohal - Hüpoteek summas 50 000,00 eurot osaühing Apollona (registrikood 10066715) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.

Enampakkumine toimub keelumärke ja hüpoteekidega tagatud nõuete rahuldamiseks. Kinnisasja koormavad keelumärge ja kõik hüpoteegid kustutatakse pärast edukat enampakkumist.

Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest.
Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõike 1 kohaselt on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut.


Alghind: 380 000 euro(t).

Omanik: Trustus OÜ (registrikood: 16553055) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=81573 ning tasuda tagatisraha 10 000 eurot Elin Vilippus arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 23.04.2024 12:00 oksjonil ID81573 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Kiviaia tee 7, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 23.04.2024 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 02.04.2024 kell 20:00 ja lõpeb 23.04.2024 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 23.04.2024 kell 14:00 ja lõpeb 30.04.2024 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Küsimuste korral palume helistada kohtutäituri büroosse tel 684 0620 või saata kiri kinnisvara.vilippus@taitur.vilippus.ee või kohtutäituri abile Sergei Volf 514 0382, sergei.volf@taituriabi.vilippus.ee

Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega.
Menetluse nr: 022/2023/9029
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja SERGEI VOLF
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande number 2239937