Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 04.06.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Risto Sepp avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Võlgnikule kuuluv ühe kolmandiku (1/3) suurune mõtteline osa 27.08.2019.a. surnud Jaan Volmerson pärandvara ühisusest (pärimise kohta on koostatud 17.10.2019a pärimistunnistus nr 3005)
Kohtutäiturile teadaolevalt kuulub pärandvara ühisuse koosseisu muuhulgas alljärgnev Pärandajale kuuluv vara:
1.Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 13212702 kantud kinnistu, sihtotstarve Elamumaa 100%, asukoht Harju maakond, Rae vald, Vaida alevik, Piibelehe tn 8, katastritunnus 65303:003:0222, pindala 1487 m², 1/28 kaasomandist;
2. Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 4613502 kantud korteriomand nr 8, sihtotstarve elamumaa 100%, asukoht Harju maakond, Rae vald, Vaida alevik, Piibelehe tn 6, katastritunnus 65303:003:0060, pindala 3722,0 m², 635/6252 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 8, mille üldpind on 63,50 m² ja mille tähistus plaanil on 8. Koormatud hüpoteegiga.

NB! Pärandvara koosseis võib muutuda.

Vastavalt pärimisseaduse (PärS) § 130 lg-le 1 kuuluvad pärandvara ühisusse kõik pärandaja õigused ja kohustused, välja arvatud need, mis on oma olemuselt seotud pärandaja isikuga või mis seadusest tulenevalt ei saa ühelt isikult teisele üle minna.

Pärandvara inventuuri läbiviimise kohta täituril teave puudub.
Pärandvara läks pärimisele kolme kaaspärija vahel.
Muud andmed pärandaja varade ja kohustuste kohta kohtutäituril puuduvad.


Alghind: 43 000 euro(t).

Omanik: MARIO VOLMERSON (isikukood 38105170308) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=82944 ning tasuda tagatisraha 4 300 eurot kohtutäitur Risto Sepp arveldusarvele nr EE557700771001560001 (LHV Pank). Makseselgitus: „Tagatisraha 19.06.2024 23:59 oksjonil ID82944 osalemise eest. Varalised õigused“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 19.06.2024 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 04.06.2024 kell 15:25 ja lõpeb 19.06.2024 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 20.06.2024 kell 12:00 ja lõpeb 28.06.2024 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
onne.kivi@taitur.net
Menetluse nr: 027/2024/69
Kohtutäitur Risto Sepp
Pärnu mnt 10 Tallinn 10148
Telefon: 6129155
E-post: buroo.sepp@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja ÕNNE KIVI
Telefon: 6129155
E-post: buroo.sepp@taitur.net
Teadaande number 2264711
Seotud teadaanded: