Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 10.07.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõpuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Enno Kermik avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
VOLKSWAGEN, PASSAT, registreerimismärk: 037BCM, ehitusaasta: 2005
Tehnoülevaatus on kehtiv kuni 09.2024 Vara puudused ei ole kohtutäiturile teada
Sõiduk asub Tartus ja on võlgniku valduses.
Kohtutäitur müüb sõidukit ja sõiduki väljanõude õigust.


Alghind: 800 euro(t). Müügihinnale lisandub kohustus tasuda riigilõiv omaniku vahetamise eest.

Omanik: Einar Jõgi (isikukood 37111260017) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=83678 ning tasuda tagatisraha 80 eurot Enno Kermik arveldusarvele nr EE291010010124452019 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 12.08.2024 12:00 oksjonil ID83678 osalemise eest. Sõiduk: 037BCM“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 12.08.2024 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 10.07.2024 kell 15:00 ja lõpeb 12.08.2024 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 12.08.2024 kell 15:00 ja lõpeb 19.08.2024 kell 15:00. Pikeneva lõpu intervall on 3 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 80 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Sõidukiga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile telefonil 45 45 626, 5568 4592 või e-posti teel enno.kermik@taitur.just.ee.
Menetluse nr: 180/2004/225
Kohtutäitur Enno Kermik
Lossi 4a, 93816 Kuressaare
Telefon: 4545626
E-post: enno.kermik@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur ENNO KERMIK
Telefon: 4545626
E-post: enno.kermik@taitur.just.ee
Teadaande number 2287977