Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 10.07.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõpuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Enno Kermik avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Pärnu tööpiirkonna kohtutäitur Enno Kermik müüb kohtutäiturite ja pankrotihaldurite oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee elektroonilisel enampakkumisel Aivo Eigo (38302140268) kuuluva 1/3 kaasomandi osa Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa number 7277450 kantud elamumaa asukohaga Saare maakond, Saaremaa vald, Pulli küla, Taaliku-Pulli (katastritunnus: 55001:001:0963, 5592,0 m2).\nKäesolevat kinnisasja koormavad järgnevad kinnistusraamatusse kantud piiratud asjaõigused ning hüpoteegid:\nIII jagu 1 järjekohal: Kinnistu on koormatud looduskaitseseaduse §16 lõikes 5 sätestatud ostueesõigusega Eesti vabariigi kasuks.\nIII jagu 2 järjekohal: Ostueesõigus Erkko Eigo (38803190333) kasuks. Ostueesõigus tasulise võõrandamise juhuks.\nIII jagu 3 järjekohal: Reaalservituut kinnistu nr 7277650 igakordse omaniku kasuks.\nIII jagu 4 järjekohal: Keelumärge Aivo Eigo kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Enno Kermik, If Skadeförsäkring (registrikood 516401-8102) AB kasuks.\nIV jagu 1 järjekohal: Kohtulik hüpoteek summas 50 000 eurot Aivo Eigo kuuluvale mõttelisele osale If Skadeförsäkring (registrikood 516401-8102) AB kasuks\nEnampakkumine toimub keelumärke ja hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kinnisasja koormav keelumärge ja hüpoteek kustutatakse pärast edukat enampakkumist.\n

Alghind: 40 000 euro(t).

Omanik: Aivo Eigo (isikukood 36502130317) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=83681 ning tasuda tagatisraha 4 000 eurot Enno Kermik arveldusarvele nr EE291010010124452019 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 12.08.2024 12:00 oksjonil ID83681 osalemise eest. Kinnisvara: Taaliku-Pulli, Saaremaa vald, Saare maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 12.08.2024 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 11.07.2024 kell 15:00 ja lõpeb 12.08.2024 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 12.08.2024 kell 15:00 ja lõpeb 19.08.2024 kell 15:00. Pikeneva lõpu intervall on 3 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile telefonil 45 45 626, 5568 4592 või e-posti teel enno.kermik@taitur.just.ee.
Menetluse nr: 180/2023/1184
Kohtutäitur Enno Kermik
Lossi 4a, 93816 Kuressaare
Telefon: 4545626
E-post: enno.kermik@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur ENNO KERMIK
Telefon: 4545626
E-post: enno.kermik@taitur.just.ee
Teadaande number 2288010
Seotud teadaanded: