Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 10.07.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõpuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Oksana Kutšmei avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusregistri registriossa nr 3756103 kantud kinnisasja asukohaga Kooli tn 26-7, Tartu.
Ahiküttega 2-toaline korter asub 3-korruselise korterelamu teisel korrusel. Korteriomandi netopind on 52,7 m2. Ehitisregistri andmetel on korterelamu esmase kasutuselevõtu aasta 1927. Korteri akendest avaneb vaade hoovi poole. Korteri aknad on 3-kordsed PVC aknad. Korteri eluruumide põrandad on kaetud laminaatparketiga, Köögi, koridori, vannitoa ja wc põrandad on kaetud keraamilise plaadiga. Vannitoa seinad on kaetud keraamilise plaadiga. Eluruumide seinad on kaetud tapeediga. Korteris on kohtküte. Elamus on tsentraalne vee- ja kanalisatsioonivarustus, soe vesi boilerist. Korteris on malmtorud, st torustik on vahetamata. Elektrijuhtmed on samuti vanad ja vahetamata. Korter on keskmises seisukorras. Uuenduskuuri on saanud vannituba ja köök, ülejäänud ruumid vajavad värskendust. Elamu on puitkonstruktsioonist, plekk-katusega. Elamu on renoveeritud ja soojustatud. Kinnistul asuvad puukuurid, kasutuskorra alusel. Parkimine on elamu ees tänaval ja hoovis.

Korteriomandi võõrandamisel täite- ja pankrotimenetluses ei vastuta selle omandaja võõrandaja (endise omaniku) korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest ((korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lg 2). Teisisõnu täitemenetluse raames enampakkumisel korteri ostmisel ostja eelnevalt sissenõutavaks muutunud korteriühistule võlgnetava summa eest ei vastuta. Alus: täitemenetluse seadustiku § 100 lg 4 ja § 89 lg 2.

Kinnistusraamatu kanded:
Kinnisasja registriosa II jaos:
kande 1 all on sisse kantud Kareta Laansoo (isikukood 48809224723)

Kinnisasja registriosa III jaos:
kande 1 all on sisse kantud märkus korteriomandite omanike kasutuskorra kokkuleppe kohta vastavalt 11.08.205 lepingu punktile 5. 11.08.2005 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 15.09.2005.

kande 2 all on sisse kantud isiklik kasutusõigus Isiklik kasutusõigus Elsa Laar (isikukood 4270310xxxx) kasuks. Kasutusõiguse kustutamiseks piisab õigustatud isiku surma tõendamisest. 15.10.2009 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 16.10.2009.
Elsa Laar on surnud.

kande 7 all on sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks.

Pärast kinnisasja enampakkumisel müümist keelumärge kustutatakse.


Alghind: 115 000 euro(t).

Omanik: Kareta Laansoo (isikukood 48809224723) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=83683 ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot Oksana Kutshmei arveldusarvele nr EE131010010236765018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 1.08.2024 11:00 oksjonil ID83683 osalemise eest. Kinnisvara: Tartu linn, Kooli tn 26, Tartu linn, Tartu maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 01.08.2024 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 10.07.2024 kell 15:00 ja lõpeb 01.08.2024 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 01.08.2024 kell 12:00 ja lõpeb 08.08.2024 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Objekti kohta täiendava info saamiseks ning tutvumiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga: Marianne Ausen: tel 7828125; e-post: marianne.ausen@tartutaitur.ee.
Menetluse nr: 084/2023/3087
Kohtutäitur Oksana Kutšmei
Ülikooli tn 2, 51003 Tartu
Telefon: 7828110
E-post: info@tartutaitur.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Avaldaja MARIANNE AUSEN
Telefon: 7828125
E-post: marianne.ausen@tartutaitur.ee
Teadaande number 2288155
Seotud teadaanded: