Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 10.07.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõpuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Oksana Kutšmei avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
47/952 suurune kaasomandi osa Tartu Maakohtu kinnistusregistri registriossa nr 331841 kantud kinnisasja asukohaga PUHKUS-18, Paakspuu tee 9, Võrumõisa küla, Võru vald, Võru maakond (katastritunnus 91803:002:0500). Kohtutäitur müüb Marko Mürk (isikukood 3720925xxxx) kuuluva 47/952 kaasomandi osa kinnisasjast registriosa numbriga 331841.
Kinnisasja sihtotstarve 100% elamumaa. Kinnisasja pindala on 970 m2. Kinnisasjal paiknevad suvila/aiamaja (ehitisregistri kood: 113018371), kuur (ehitisregistri kood: 113018372) ja kasvuhoone (ehitisregistri kood: 220496559). Ehitisregistri andmetel on 1993. aastal valminud suvila ehitisalune pind 42 m2, kande- ja jäigastavate konstruktsioonide materjaliks, samuti välisseina ja välisseina viimistluse materjaliks, on puit. Suvila katusekate on eterniidist. Suvila on ühendatud elektrivõrguga. Ehitisregistri andmetel on kinnisasi ühendatud Konnametsa piirkonna kanalisatsiooni ja Konnametsa piirkonna veetorustikuga.

Kinnistusraamatu kanded:
Kinnisasja registriosa II jaos:
Kande nr 4.1 all on kinnisasja 47/952 suuruse kaasomandi osa omanikuna sisse kantud Marko Mürk (isikukood 3720925xxxx).
Kande nr 4.2 all on kinnisasja 905/952 kaasomandi osa omanikuna sisse kantud Margus Frey.
Kinnisasja registriosa III jaos:
Kande nr 1 all on sisse kantud tähtajatu ja tasuta isiklik kasutusõigus VÕRU VESI (registrikood 10004973) kasuks vee- ja kanalisatsioonitorustiku ning neid teenindavate rajatiste ehitamiseks, omamiseks ja majandamiseks.

Kande nr 2 all on sisse kantud keelumärge Marko Mürk (isikukood 3720925xxxx) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks Bondora AS (registrikood 11483929) kasuks.

Kande nr 3 all on sisse kantud isiklik kasutusõigus Võru vald kasuks. Tasuta ja tähtajatu isiklik kasutusõigus tee avalikuks kasutamiseks ja hooldamiseks vastavalt 10.05.2022 lepingu punktidele 3.2. ja 4 ning lepingu lisaks olevale plaanile 2.

Pärast Marko Mürk (isikukood 3720925xxxx) kaasomandi osa enampakkumisel müümist mõttelisele osale seatud keelumärge kustutatakse.


Alghind: 1 900 euro(t).

Omanik: Marko Mürk (isikukood 37209256521) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=83684 ning tasuda tagatisraha 190 eurot Oksana Kutshmei arveldusarvele nr EE131010010236765018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 26.08.2024 11:00 oksjonil ID83684 osalemise eest. Kinnisvara: Paakspuu tee 9, Võru vald, Võru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 26.08.2024 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 10.07.2024 kell 15:00 ja lõpeb 26.08.2024 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 26.08.2024 kell 12:00 ja lõpeb 02.09.2024 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 150 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Objekti kohta täiendava info saamiseks ning tutvumiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga: haldur: Tatjana Baranova: tel 7828122; e-post: tatjana.baranova@tartutaitur.ee. Kinnisasjaga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas.
Menetluse nr: 084/2020/4854, 084/2020/6429, 084/2021/230, 084/2021/6719
Kohtutäitur Oksana Kutšmei
Ülikooli tn 2, 51003 Tartu
Telefon: 7828110
E-post: info@tartutaitur.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
täitemenetluse haldur TATJANA BARANOVA
Telefon: 7828122
E-post: tatjana.baranova@tartutaitur.ee
Teadaande number 2288250