Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 07.05.2015
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Kersti Seisler avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Väikelaev Flying Flipper, registreerimisnumber VLE-235, Ehitusaasta 1987, ID-kood K8080502003, Kere põhimaterjal PLASTIK, Pikkus 9.05 m, laius 2,6 m, süvis 8 m, lubatud inimeste arv pardal või sõitjate arv 8, Mootorite arv 1, Maksimaalne lubatud võimsus 186.
Keelumärked / sõiduki kasutamise piirangud ja erimärkused: Piirangud 15.05.2014, Käsutamise keeld, KERSTI SEISLER, TALLINNA KOHTUTÄITUR. Kohtutäitur Kersti Seisler on väikelaeva arestinud 08.04.2015 ja seadnud registrisse võõrandamise keelumärke. Käsutamise keelumärge kuulub kustutamisele peale enampakkumise parimaks tunnistamist.


Alghind: 13 000 euro(t).

Omanik: Kari Ensio Hiltunen (isikukood 36311170327) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=14977 ning tasuda tagatisraha 650 eurot . Makseselgitus: „Tagatisraha 20.05.2015 17:00 oksjonil ID14977 osalemise eest. Laev: VLE-235“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 20.05.2015 kell 17:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 07.05.2015 kell 17:00 ja lõpeb 20.05.2015 kell 17:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 21.05.2015 kell 10:00 ja lõpeb 28.05.2015 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumine: Vallasasjaga tutvumine toimub 20.05.2015. a kl 13:00, Järvekalda tee 33, Harku Järve ääres. Tutvuda soovijatel teatada päev enne kohtutäiturile tel 52 96558.
Kohtutäitur Kersti Seisler
Tartu mnt 16B, 10117 Tallinn
Telefon: 6836390
E-post: kersti.seisler@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäitur Kersti Seisler
Telefon: 6836390
E-post: kersti.seisler@taitur.just.ee
Teadaande number 768472.