Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade
Avaldamise algus: 10.07.2015
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaministeerium avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 37 lõike 1 alusel.

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus  teatab “Kliimamuutuste mõjuga kohanemise arengukava aastani 2030” keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalikustamisest.

Keskkonnaministeerium algatas "Kliimamuutuste mõjuga kohanemise arengukava aastani 2030" keskkonnamõju strateegilise hindamise oma 25.03.2015 käskkirjaga nr 293.
Arengukava koostamise eesmärgiks on tagada Eesti riigi valmisolek ja võimekus kliimamuutuste mõjudega kohanemiseks. See tähendab, et kogu elanikkond, riigi- ja omavalitsusasutused, erasektor ja ettevõtjad ning ühiskond laiemalt oleks kliimamuutustest teadlik, suudaks muutustega kaasnevaid riske õigesti hinnata, nendele asjakohaselt reageerida ja nendega kohaneda ning seeläbi vältida kliimamuutustega kaasnevaid negatiivseid mõjusid ja maksimaalselt ära kasutada positiivseid mõjusid.
Kliimamuutuste mõjud mõjutavad nii Eestit kui ka kogu Euroopat (sealhulgas ka Eesti piriiriike).

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled on:
Koostamise algataja on Keskkonnaministeerium (kontaktisik Keskkonnaministeeriumi kliima- ja kiirgusosakonna peaspetsialist Mari-Liis Kell, telefon: 626 0719, e-post: mari-liis.kell@envir.ee)
Koostamise korraldaja on OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus (kontaktisik Timo Uustal, telefon: 5885 9888, e-post: timo.uustal@klab.ee)
Koostaja on Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (Tõnismägi 3A-15 Tallinn; kontaktisik: Ahto Oja, telefon: 508 2990, e-post: ahto@environment.ee)
Kehtestaja on Vabariigi Valitsus

Strateegilise planeerimisdokumendi lähteülesande ja KSH programmiga on võimalik eelnevalt tutvuda ajavahemikul 13 - 27 juulil ning OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse kodulehel http://www.klab.ee/kohanemine/arengukava/.

KSH programmi kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse aadressile Marja 4d, Tallinn 10617 või timo.uustal@klab.ee kuni 27. juulini.

KSH programmi avalik arutelu toimub 29 juulil algusega kell 10.30, Keskkonnaministeeriumis, Narva mnt 7A, Tallinn.
Huvitatud osapooltel palume enda osavõtust teada anda Mari-Liis Kell aadressile mari-liis.kell@envir.ee, hiljemalt 28.07.2015.
Keskkonnaministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7a
Telefon: 6262802
E-post: KESKKONNAMINISTEERIUM@ENVIR.EE
Teadaande number 815991