Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Detailplaneeringu algatamise teade
Avaldamise algus: 11.04.2016
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Pärnu Linnavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.

Pärnu Linnavalitsus teatab , et Pärnu Linnavalitsuse 04. aprilli 2016 a korraldusega nr 207 algatati Lina tn 31 ja 31a kinnistute
ning Savi tn T5 krundi detailplaneering.
Planeeritav ala asub Lina ja Savi tänavate ning Ehitajate teega ümbritsetud maa-alal.
Detailplaneeringuala suurus on 67 931 m2. Planeeringuala moodustab põhiliselt 66 894 m2 suurune kinnistu, millel asub AS WENDRE tootmisettevõte, mis on üks Euroopa suurimaid vooditekstiilide tootjaid. Ala hõlmab veel 64 m2 suurust tootmismaa sihtotstarbega Lina tn 31a kinnistut ja 973 m2 suurust transpordimaa sihtotstarbega Savi tn T5 krunti.

Eesmärk on laiendada ettevõtte tootmis- ja laopindade tootmismahtusid Lina tn 31 krundi piires. Planeeringuga muudetakse alal kehtiva detailplaneeringuga määratud ehitisealuse pinna suurust. Krundile juurdepääsude muutmise vajadus ja tehnovõrkude liitumispunktide muutmise vajadus puudub.

Katastrijärgne maakasutussihtotstarve Lina tn 31 kinnistul on 90% tootmismaa ja 10% ärimaa.
Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt on Lina tn 31 krundi maakasutuse sihtotstarbeks määratud tootmismaa (T) ja ärimaa (Ä) juhtfunktsioon (juhtotstarve), mida planeeringuga ei ole kavas muuta. Lina tn 31a kinnistu ja Savi tn T5 krundi osas muudatusi ei kavandata.
Detailplaneering koostatakse kehtiva üldplaneeringu kohasena.

Detailplaneeringu koostamine ei too endaga kaasa täiendavat vajadust võimalikeks uuringuteks.

Pärnu Linnavalitsuse korraldustega saab tutvuda Pärnu linna veebilehel www.parnu.ee .
 
Pärnu Linnavalitsus
Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
Telefon: 4448200
E-post: linnavalitsus@lv.parnu.ee
Teadaande number 936124