Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 24.07.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Andrei Krek avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Ida-Viru maakonnas, Narva linnas, Mõisa tn 12 asuv korteriomand, mille eriomandi esemeks on eluruum nr 1, üldpinnaga 47,60 ruutmeetrit, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, mis on kantud kinnistusregistrisse registriosa nr 2410509 all järgmises koosseisus:

I jakku on kantud 476/78895 mõttelist osa kinnisasjast
ja eriomandi ese eluruum nr 1, mille üldpind on 47,60 m2 ja mille tähistus plaanil on 1. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 2410609, 2410709, 2410809, 2410909, 2411009, 2411109, 2411209, 2411309, 2411409, 2411509, 2411609, 2411709, 2411809, 2411909, 2412009, 2412109, 2412209, 2412309, 2412409, 2412509, 2412609, 2412709, 2412809, 2412909, 2413009, 2413109, 2413209, 2413309, 2413409, 2413509, 2413609, 2413709, 2413809, 2413909, 2414009, 2414109, 2414209, 2414309, 2414409, 2414509, 2414609, 2414709, 2414809, 2414909, 2415009, 2415109, 2415209, 2415309, 2415409, 2415509, 2415609, 2415709, 2415809, 2415909, 2416009, 2416109, 2416209, 2416309, 2416409, 2416509, 2416609, 2416709, 2416809, 2416909, 2417009, 2417109, 2417209, 2417309, 2417409, 2417509, 2417609, 2417709, 2417809, 2417909, 2418009, 2418109, 2418209, 2418309, 2418409, 2418509, 2418609, 2418709, 2418809, 2418909, 2419009, 2419109, 2419209, 2419309, 2419409, 2419509, 2419609, 2419709, 2419809, 2419909, 2420009, 2420109, 2420209, 2420309, 2420409, 2420509, 2420609, 2420709, 2420809, 2420909, 2421009, 2421109, 2421209, 2421309, 2421409, 2421509, 2421609, 2421709, 2421809, 2421909, 2422009, 2422109, 2422209, 2422309, 2422409, 2422509, 2422609, 2422709, 2422809, 2422909, 2423009, 2423109, 2423209, 2423309, 2423409, 2423509, 2423609, 2423709, 2423809, 2423909, 2424009, 2424109, 2424209, 2424309, 2424409, 2424509, 2424609, 2424709, 2424809, 2424909, 2425009, 2425109, 2425209, 2425309, 2425409, 2425509, 2425609, 2425709, 2425809, 2425909, 2426009, 2426109, 2426209, 2426309, 2426409, 2426509, 2426609, 2426709, 2426809, 2426909, 2427009, 2427109, 2427209, 2427309, 2427409, 2427509, 2427609, 2427709, 2427809, 2427909, 2428009, 2428109, 2428209, 2428309, 2428409. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 20.04.2004 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile.

II jakku on omanikuna kantud Svetlana Romanova (isikukood 47012263741)
Võlgnikule kuuluvat kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III jaos 1. järjekohal keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Andrei Krek, Narva linn, Mõisa tn 12 korteriühistu (registrikood 80183351) kasuks. 18.01.2019 kohtutäituri avalduse, 17.01.2019 otsuse, 10.01.2019 täitedokumendi alusel sisse kantud 24.01.2019. (kuulub kustutamisele)
IV jaos 1. järjekohal hüpoteek summas 130 000,00 krooni aktsiaselts SEB Eesti Ühispank (registrikood 10004252, Tallinna linn) kasuks. (kuulub kustutamisele)
Keelumärge ja hüpoteek kustutatakse peale edukat enampakkumist.
Pildid kinnisasjast ja muu info kodulehel: http://www.andreikrek.com/


Alghind: 8 750 euro(t).

Omanik: SVETLANA ROMANOVA (isikukood 47012263741) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=47506 ning tasuda tagatisraha 875 eurot Andrei Krek arveldusarvele nr EE041010010217933018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 21.08.2019 16:00 oksjonil ID47506 osalemise eest. Kinnisvara: Mõisa tn 12 // Ida-Viru maakond, Narva linn, Mõisa tn 12, Narva li“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 21.08.2019 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 01.08.2019 kell 10:00 ja lõpeb 21.08.2019 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 22.08.2019 kell 10:00 ja lõpeb 29.08.2019 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub 14.08.2019 kell 11.00 vara asukohas. Info: Puškini 14, Narva; tel 3569490 ; info@andreikrek.com; www.andreikrek.com; www.varad.ee/andreikrek; www.ametlikudteadaanded.ee; www.oksjonikeskus.ee
Menetluse nr: 066/2019/202
Kohtutäitur Andrei Krek
Puškini 14, 20308 Narva, www.andreikrek.com
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Aleksandra Gudamova
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande number 1500381
Seotud teadaanded: