Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 10.03.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Andrei Krek avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Ida-Viru maakonnas, Narva linnas, Pähklimäe tn 7 asuv korteriomand, mille eriomandi esemeks on eluruum nr 67, üldpinnaga 30,20 ruutmeetrit, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, mis on kantud kinnistusregistrisse registriosa nr 3187409 all järgmises koosseisus:302/31133 mõttelist osa kinnistustja reaalosa eluruum nr. 67, mille üldpind on 30,20 m2 ja mille tähistus plaanil on 67. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 3180809, 3180909, 3181009, 3181109, 3181209, 3181309, 3181409, 3181509, 3181609, 3181709, 3181809, 3181909, 3182009, 3182109, 3182209, 3182309, 3182409, 3182509, 3182609, 3182709, 3182809, 3182909, 3183009, 3183109, 3183209, 3183309, 3183409, 3183509, 3183609, 3183709, 3183809, 3183909, 3184009, 3184109, 3184209, 3184309, 3184409, 3184509, 3184609, 3184709, 3184809, 3184909, 3185009, 3185109, 3185209, 3185309, 3185409, 3185509, 3185609, 3185709, 3185809, 3185909, 3186009, 3186109, 3186209, 3186309, 3186409, 3186509, 3186609, 3186709, 3186809, 3186909, 3187009, 3187109, 3187209, 3187309, 3187509, 3187609, 3187709, 3187809, 3187909, 3188009, 3188109, 3188209, 3188309, 3188409, 3188509, 3188609, 3188709, 3188809, 3188909, 3189009, 3189109, 3189209, 3189309, 3189409, 3189509, 3189609, 3189709, 3189809, 3189909, 3190009, 3190109, 3190209, 3190309, 3190409, 3190509, 3190609, 3190709, 3190809, 3190909, 3191009, 3191109, 3191209, 3191309, 3191409, 3191509, 3191609, 3191709, 3191809, 3191909, 3192009, 3192109, 3192209, 3192309, 3192409, 3192509, 3192609, 3192709 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 4.10.2005 asjaõiguslepinguga.II jakku on omanikuna kantud Svetlana Sergejeva (isikukood 46411252219)Võlgnikule kuuluvat kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:III jaos 1. järjekohal Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Hüpoteeklaen AS (registrikood 11663703), kohtutäitur Andrei Krek kasuks. 26.06.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 2.07.2019. KUULUB KUSTUTAMISELEIV jaos 1. järjekohal hüpoteek summas 4 000,00 eurot Hüpoteeklaen OÜ (registrikood 11663703) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 15.07.2016 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 22.07.2016. KUULUB KUSTUTAMISELEKeelumärge ja hüpoteek kustutatakse peale edukat enampakkumist. Pildid kinnisasjast ja muu info kodulehel: http://www.andreikrek.com/

Alghind: 5 850 euro(t).

Omanik: Svetlana Sergejeva (isikukood 46411252219) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=51914 ning tasuda tagatisraha 585 eurot Andrei Krek arveldusarvele nr EE041010010217933018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 8.04.2020 16:00 oksjonil ID51914 osalemise eest. Kinnisvara: Pähklimäe tn 7, Narva linn, Ida-Viru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 08.04.2020 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 17.03.2020 kell 10:00 ja lõpeb 08.04.2020 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 09.04.2020 kell 10:00 ja lõpeb 16.04.2020 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega. Info: Puškini 14, Narva; tel 3569490 ; info@andreikrek.com; www.andreikrek.com; www.varad.ee/andreikrek; www.ametlikudteadaanded.ee; www.oksjonikeskus.ee
Menetluse nr: 066/2019/1554
Kohtutäitur Andrei Krek
Puškini 14, 20308 Narva, www.andreikrek.com
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Aleksandra Gudamova
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande number 1588616
Seotud teadaanded: