Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 06.04.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Andrei Krek avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Ida-Viru maakonnas, Narva linnas, Uusküla tn 13 asuv korteriomand, mille eriomandi esemeks on eluruum nr 34, üldpinnaga 48,30 ruutmeetrit, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, mis on kantud kinnistusregistrisse registriosa nr 918109 all järgmises koosseisus:

483/20232 mõttelist osa kinnisasjast
ja eriomandi ese eluruum nr 34, mille üldpind on 48,30 m2 ja mille tähistus plaanil on 34. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 914809, 914909, 915009, 915109, 915209, 915309, 915409, 915509, 915609, 915709, 915809, 915909, 916009, 916109, 916209, 916309, 916409, 916509, 916609, 916709, 916809, 916909, 917009, 917109, 917209, 917309, 917409, 917509, 917609, 917709, 917809, 917909, 918009, 918209, 918309, 918409, 918509, 918609, 918709, 918809, 918909, 919009, 919109, 919209. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 20.06.2002 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile.

II jakku on omanikuna kantud Olga Simakova (isikukood 47412093729)
Võlgnikule kuuluvat kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III jaos 1. järjekohal Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Andrei Krek (isikukood kasuks. 3.05.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 7.05.2019. KUULUB KUSTUTAMISELE
III jaos 1. järjekohal Hüpoteek summas 33 000,00 eurot SNEL Grupp OÜ (registrikood 12213861) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu: 2096409. JÄÄB PÜSIMA
Keelumärge kustutatakse peale edukat enampakkumist. Hüpoteek jääb kehtima.
Pildid kinnisasjast ja muu info kodulehel: http://www.andreikrek.com/


Alghind: 1 900 euro(t).

Omanik: OLGA SIMAKOVA (isikukood 47412093729) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=52368 ning tasuda tagatisraha 190 eurot Andrei Krek arveldusarvele nr EE041010010217933018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 30.04.2020 16:00 oksjonil ID52368 osalemise eest. Kinnisvara: Uusküla tn 13, Narva linn, Ida-Viru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 30.04.2020 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 10.04.2020 kell 10:00 ja lõpeb 30.04.2020 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 04.05.2020 kell 10:00 ja lõpeb 11.05.2020 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega. Info: Puškini 14, Narva; tel 3569490 ; info@andreikrek.com; www.andreikrek.com; www.varad.ee/andreikrek; www.ametlikudteadaanded.ee; www.oksjonikeskus.ee
Menetluse nr: 066/2019/1106
Kohtutäitur Andrei Krek
Puškini 14, 20308 Narva, www.andreikrek.com
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Aleksandra Gudamova
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande number 1596440
Seotud teadaanded: