Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 10.05.2021
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Andrei Krek avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Elamumaa 100%, Ida-Viru maakond, Narva linn, Vahtra tn 4. Katastriüksus 51102:003:0012 on moodustatud plaani ja kaardimaterjali alusel.\n\n320/42318 mõttelist osa kinnisasjast\nja eriomandi ese eluruum nr 84, mille üldpind on 32,00 m2 ja mille tähistus plaanil on 84. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 3033609, 3033709, 3033809, 3033909, 3034009, 3034109, 3034209, 3034309, 3034409, 3034509, 3034609, 3034709, 3034809, 3034909, 3035009, 3035109, 3035209, 3035309, 3035409, 3035509, 3035609, 3035709, 3035809, 3035909, 3036009, 3036109, 3036209, 3036309, 3036409, 3036509, 3036609, 3036709, 3036809, 3036909, 3037009, 3037109, 3037209, 3037309, 3037409, 3037509, 3037609, 3037709, 3037809, 3037909, 3038009, 3038109, 3038209, 3038309, 3038409, 3038509, 3038609, 3038709, 3038809, 3038909, 3039009, 3039109, 3039209, 3039309, 3039409, 3039509, 3039609, 3039709, 3039809, 3039909, 3040009, 3040109, 3040209, 3040309, 3040409, 3040509, 3040609, 3040709, 3040809, 3040909, 3041009, 3041109, 3041209, 3041309, 3041409, 3041509, 3041609, 3041709, 3041809, 3042009, 3042109, 3042209, 3042309, 3042409, 3042509. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 28.03.2005 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile.\nVõlgnikule kuuluvat kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:\n \nKeelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Andrei Krek, OK Incure OÜ (registrikood 11542046) kasuks. 2.12.2020 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 10.12.2020. KUULUB KUSTUTAMISELE.\n\n\n

Alghind: 8 000 euro(t).

Omanik: Dmitry Andreev (isikukood 39405053715) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=61059 ning tasuda tagatisraha 500 eurot Andrei Krek arveldusarvele nr EE041010010217933018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 28.06.2021 16:00 oksjonil ID61059 osalemise eest. Kinnisvara: Vahtra tn 4, Narva linn, Ida-Viru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 28.06.2021 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 10.05.2021 kell 16:00 ja lõpeb 28.06.2021 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 29.06.2021 kell 10:00 ja lõpeb 06.07.2021 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega. Info: Puškini 14, Narva; tel 3569490 ; info@andreikrek.com; www.andreikrek.com; www.varad.ee/andreikrek; www.ametlikudteadaanded.ee; www.oksjonikeskus.ee
Menetluse nr: 066/2020/2513
Kohtutäitur Andrei Krek
Puškini 14, 20308 Narva, www.andreikrek.com
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Aleksandra Gudamova
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande number 1756187