Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 24.05.2021
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Andrei Krek avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Elamumaa 100%, Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 30
581/53048 mõttelist osa kinnistust
ja reaalosa eluruum nr. 71, mille üldpind on 58,10 m2 ja mille tähistus plaanil on 71. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 1033407, 1033507, 1033607, 1033707, 1033807, 1033907, 1034007, 1034107, 1034207, 1034307, 1034407, 1034507, 1034607, 1034707, 1034807, 1034907, 1035007, 1035107, 1035207, 1035307, 1035407, 1035507, 1035607, 1035707, 1035807, 1035907, 1036007, 1036107, 1036207, 1036307, 1036407, 1036507, 1036607, 1036707, 1036807, 1036907, 1037007, 1037107, 1037207, 1037307, 1037407, 1037507, 1037607, 1037707, 1037807, 1037907, 1038007, 1038107, 1038207, 1038307, 1038407, 1038507, 1038607, 1038707, 1038807, 1038907, 1039007, 1039107, 1039207, 1039307, 1039407, 1039507, 1039607, 1039707, 1039807, 1039907, 1040007, 1040107, 1040207, 1040307, 1040507, 1040607, 1040707, 1040807, 1040907, 1041007, 1041107, 1041207, 1041307, 1041407, 1041507, 1041607, 1041707, 1041807, 1041907, 1042007, 1042107, 1042207, 1042307, 1042407, 1042507, 1042607, 1042707, 1042807, 1042907, 1043007, 1043107, 1043207, 1043307, 1043407, 1043507, 1043607, 1043707, 1043807, 1043907, 1044007, 1044107, 1044207, 1044307 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 5.12.2001 asjaõiguslepinguga.

Võlgnikule kuuluvat kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:

Isiklik kasutusõigus Toomas Mikk kasuks. Kasutusõiguse kustutamiseks piisab õigustatud isiku surma tõendamisest. 6.09.2017 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 4.10.2017. KUULUB KUSTUTAMISELE.

Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Andrei Krek , Eesti Vabariik (Haridus- ja Teadusministeerium (registrikood 70000740)) kasuks. 23.04.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 24.04.2018. KUULUB KUSTUTAMISELE.

Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Coop Pank AS (registrikood 10237832) kasuks. 12.02.2021 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 15.02.2021. KUULUB KUSTUTAMISELE.

Hüpoteek summas 253 500,00 krooni Aktsiaselts Eesti Krediidipank (registrikood 10237832) kasuks. KUULUB KUSTUTAMISELE.

Keelumärge ja hüpoteek kustutatakse peale edukat enampakkumist.

Pildid kinnisasjast ja muu info kodulehel: http://www.andreikrek.com/Alghind: 10 500 euro(t).

Omanik: Anna Mikk (sünniaeg 06.09.1986) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=61327 ning tasuda tagatisraha 1 000 eurot Andrei Krek arveldusarvele nr EE041010010217933018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 21.06.2021 16:00 oksjonil ID61327 osalemise eest. Kinnisvara: Järve linnaosa, Olevi tn 30, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 21.06.2021 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 24.05.2021 kell 15:00 ja lõpeb 21.06.2021 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 22.06.2021 kell 10:00 ja lõpeb 02.07.2021 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega. Info: Puškini 14, Narva; tel 3569490 ; info@andreikrek.com; www.andreikrek.com; www.varad.ee/andreikrek; www.ametlikudteadaanded.ee; www.oksjonikeskus.ee
Menetluse nr: 066/2021/420
Kohtutäitur Andrei Krek
Puškini 14, 20308 Narva, www.andreikrek.com
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Aleksandra Gudamova
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande number 1763101