Teadaande avaldamine on lõpetatud või teadaanne ei ole veel avalik. Teadaandes märgitud isikul on võimalik teadaandega tutvuda süsteemi sisenedes.