Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Pankrotiavalduse läbivaatamise aja ja koha ning käsutuskeelu teatavakstegemise teade
Avaldamise algus: 25.01.2019
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 17 lõike 2 ja § 21 lõike 1 alusel.

18.12.2018 kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-18-18358 võeti võlausaldaja avaldus võlgniku
Tarne OÜ (registrikood: 14300912, aadress: Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Sambliku tn 5, 10912)  pankroti väljakuulutamiseks menetlusse.

25.01.2019
kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-18-18358 määrati kohtuistungi toimumise ajaks 12.03.2019, algusega kell 13.00 Harju Maakohus Tallinna kohtumaja saalis nr 3006.

Keelata võlgnikul ajutise pankrotihalduri nõusolekuta kogu vara käsutada (PankrS § 20 lg 1). Nimetada Tarne OÜ ajutiseks pankrotihalduriks vandeadvokaat Kristo Teder (Maria Mägi Advokaadibüroo, asukoht Tatari 25, 10116 Tallinn; e-post kristo@mmab.ee; telefon 6 640 600).
Menetluse nr: 2-18-18358
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10115, Lubja 4
Telefon: +372 6200100
E-post: hmktallinn.menetlus@kohus.ee
Teadaande number 1419004