Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kohtunikukoha konkursiteade
Avaldamise algus: 30.11.2017
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Justiitsministeerium avaldab teadaande kohtute seaduse (KS) § 53 lõike 3 alusel.

Justiitsminister kuulutab välja konkursi kolmele Harju Maakohtu kohtuniku kohale, ühele Tartu Maakohtu kohtuniku kohale ja ühele Tallinna Halduskohtu kohtuniku kohale.

Avaldus kohtuniku konkursil osalemiseks, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet (saadaval Riigikohtu kodulehel aadressil www.riigikohus.ee), Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia, haridust tõendava dokumendi ja akadeemilise õiendi (hinnetelehe) koopia tuleb esitada Riigikohtu esimehele ühe kuu jooksul pärast konkursiteate avaldamist väljaandes Ametlikud Teadaanded (KS § 47 ja § 53 lg 3).
Avalduses tuleb välja tuua, millise kohtu kohtuniku ametikohale või -kohtadele kandideeritakse.

Kohtunikukonkursil osalemise dokumendid tuleb esitada märgusõna "Kohtuniku konkurss" all Riigikohtu aadressil Lossi 17, 50093 Tartu või elektrooniliselt aadressil info@riigikohus.ee. Dokumentide esitamise tähtaeg on 30.12.2017.
Esimese astme kohtuniku ametipalk on 3437,46 eurot kuus.

Täiendavat informatsiooni kohtunikukonkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada Riigikohtu telefonil 730 9035.
Justiitsministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Tõnismägi 5a
Telefon: 6208100
E-post: INFO@JUST.EE
Teadaande number 1226951