Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 26.09.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Andrei Krek avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Ida-Viru maakonnas Kiviõli linnas, Viru tn 11 asuv korteriomand, mille eriomandi esemeks on eluruum nr 46, üldpinnaga 47,50 ruutmeetrit, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, mis on kantud kinnistusregistrisse registriosa nr 1362208 all järgmises koosseisus:

I jakku on kantud 475/26134 mõttelist osa kinnisasjast

ja eriomandi ese eluruum nr 46, mille üldpind on 47,50 m2 ja mille tähistus plaanil on 46. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 1357708, 1357808, 1357908, 1358008, 1358108, 1358208, 1358308, 1358408, 1358508, 1358608, 1358708, 1358808, 1358908, 1359008, 1359108, 1359208, 1359308, 1359408, 1359508, 1359608, 1359708, 1359808, 1359908, 1360008, 1360108, 1360208, 1360308, 1360408, 1360508, 1360608, 1360708, 1360808, 1360908, 1361008, 1361108, 1361208, 1361308, 1361408, 1361508, 1361608, 1361708, 1361808, 1361908, 1362008, 1362108, 1362308, 1362408, 1362508, 1362608, 1362708, 1362808, 1362908, 1363008, 1363108. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 27.09.2000 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile.

II jakku on omanikuna kantud Dmitri Lindlop (isikukood 38802162225)
Võlgnikule kuuluvat kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III jaos 1. järjekohal keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks TF Bank AB (registrikood 556158-1041), kohtutäitur Andrei Krek kasuks (kustutatakse eduka enampakkumise korral)
IV jaos 1. järjekohal hüpoteek summas 8 000,00 eurot Osaühing Interest Marketing (registrikood 10503446) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.
Keelumärge kustutatakse peale edukat enampakkumist. Hüpoteek jääb püsima.
Pildid kinnisasjast ja muu info kodulehel: http://www.andreikrek.com/
Ida-Viru maakonnas Kiviõli linnas, Viru tn 11 asuv korteriomand, mille eriomandi esemeks on eluruum nr 46, üldpinnaga 47,50 ruutmeetrit, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, mis on kantud kinnistusregistrisse registriosa nr 1362208 all järgmises koosseisus:

I jakku on kantud 475/26134 mõttelist osa kinnisasjast

ja eriomandi ese eluruum nr 46, mille üldpind on 47,50 m2 ja mille tähistus plaanil on 46. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 1357708, 1357808, 1357908, 1358008, 1358108, 1358208, 1358308, 1358408, 1358508, 1358608, 1358708, 1358808, 1358908, 1359008, 1359108, 1359208, 1359308, 1359408, 1359508, 1359608, 1359708, 1359808, 1359908, 1360008, 1360108, 1360208, 1360308, 1360408, 1360508, 1360608, 1360708, 1360808, 1360908, 1361008, 1361108, 1361208, 1361308, 1361408, 1361508, 1361608, 1361708, 1361808, 1361908, 1362008, 1362108, 1362308, 1362408, 1362508, 1362608, 1362708, 1362808, 1362908, 1363008, 1363108. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 27.09.2000 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile.

II jakku on omanikuna kantud Dmitri Lindlop (isikukood 38802162225)
Võlgnikule kuuluvat kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III jaos 1. järjekohal keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks TF Bank AB (registrikood 556158-1041), kohtutäitur Andrei Krek kasuks (kustutatakse eduka enampakkumise korral)
IV jaos 1. järjekohal hüpoteek summas 8 000,00 eurot Osaühing Interest Marketing (registrikood 10503446) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.
Keelumärge kustutatakse peale edukat enampakkumist. Hüpoteek jääb püsima.
Pildid kinnisasjast ja muu info kodulehel: http://www.andreikrek.com/


Alghind: 750 euro(t).

Omanik: Dmitri Lindlop (sünniaeg 16.02.1988); TF BANK AB (ESINDAJA OK INCURE OÜ) (registrikood: 11542046) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48797 ning tasuda tagatisraha 75 eurot Andrei Krek arveldusarvele nr EE041010010217933018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 22.10.2019 16:00 oksjonil ID48797 osalemise eest. Kinnisvara: Viru tn 11, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 22.10.2019 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 05.10.2019 kell 10:00 ja lõpeb 22.10.2019 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 23.10.2019 kell 10:00 ja lõpeb 30.10.2019 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega. Info: Puškini 14, Narva; tel 3569490 ; info@andreikrek.com; www.andreikrek.com; www.varad.ee/andreikrek; www.ametlikudteadaanded.ee; www.oksjonikeskus.ee
Menetluse nr: 066/2016/386
Kohtutäitur Andrei Krek
Puškini 14, 20308 Narva, www.andreikrek.com
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Aleksandra Gudamova
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande number 1524427