Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 23.07.2021
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Andrei Krek avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Elamumaa 100%, Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tamsalu linn, Ääsi tn 7.

902/18359 mõttelist osa kinnistust
ja reaalosa eluruum nr. 23, mille üldpind on 90,20 m2 ja mille tähistus plaanil on 23. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 2460431, 2460531, 2460631, 2460731, 2460831, 2460931, 2461031, 2461131, 2461231, 2461331, 2461431, 2461531, 2461631, 2461731, 2461831, 2461931, 2462031, 2462131, 2462231, 2462331, 2462431, 2462531, 2462731 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 1.10.2001 asjaõiguslepinguga.

Koormatised ja kitsendused:

III jaos 1.järjekohal keelumärge Magnus Mägi kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamiseks kohtutäitur Andrei Krek kasuks. 7.01.2021 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 13.01.2021. KUULUB KUSTUTAMISELE.

Keelumärge kustutatakse peale edukat enampakkumist.

Pildid kinnisasjast ja muu info kodulehel: http://www.andreikrek.com/


Alghind: 5 800 euro(t).

Omanik: MAGNUS MÄGI (sünniaeg 20.06.1994) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=62244 ning tasuda tagatisraha 580 eurot Andrei Krek arveldusarvele nr EE041010010217933018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 1.09.2021 16:00 oksjonil ID62244 osalemise eest. Kinnisvara: Ääsi tn 7, Tapa vald, Lääne-Viru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 01.09.2021 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 23.07.2021 kell 12:00 ja lõpeb 01.09.2021 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 02.09.2021 kell 10:00 ja lõpeb 09.09.2021 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega. Info: Puškini 14, Narva; tel 3569490 ; info@andreikrek.com; www.andreikrek.com; www.varad.ee/andreikrek; www.ametlikudteadaanded.ee; www.oksjonikeskus.ee
Menetluse nr: 066/2021/63
Kohtutäitur Andrei Krek
Puškini 14, 20308 Narva, www.andreikrek.com
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Aleksandra Gudamova
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande number 1791832
Seotud teadaanded: