Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 31.12.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Veltrax Varad OÜ-le kuuluv hoonestamata kinnistu asukohaga Inglimäe, Einbi küla / Enby, Lääne-Nigula vald
Kinnisasi on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 2272732 (katastritunnus 52001:005:0179) Elamumaa 100%, Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Einbi küla / Enby, Inglimäe. Kinnisasja pindala 8028 m2.

Kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
I jaos - Kinnistu igakordse omaniku kasuks on kantud reaalservituut kinnistule nr: 2272932. 23.10.2006 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 21.11.2006;
III jaos 1. järjekohal - Isiklik kasutusõigus Fortum Elekter Aktsiaselts (registrikood 10224137, Haapsalu linn) kasuks. Isiklik kasutusõigus on tähtajatu ning seatud elektrivõrgu kaitsevööndi ulatuses elektrivõrgu majandamiseks vastavalt 07.02.2007.a. lepingu punktile number neli (4) ja nimetatud lepingule lisatud plaanile. 7.02.2007 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 2.03.2007;
III jaos 2. järjekohal - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Elin Vilippus, Ants Aher (isikukood 35805150244) kasuks. 12.08.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 21.08.2019;
IV. jaos 1. järjekohal - Kohtulik hüpoteek summas 12 000,00 eurot Ants Aher (isikukood 35805150244) kasuks. 20.04.2018 kohtumääruse alusel sisse kantud 28.04.2018;
IV. jaos 2. järjekohal - Hüpoteek summas 6 000,00 eurot Evelyn Villers (isikukood 47711220248) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 9.05.2018 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 16.05.2018.

Enampakkumine toimub keelumärke ja kohtuliku hüpoteegiga tagatud nõuete rahuldamiseks. Kinnisasja koormavad keelumärge ja kõik hüpoteegid kustutakse pärast edukat enampakkumist.


Alghind: 9 000 euro(t).

Omanik: Veltrax Varad OÜ (registrikood: 11901953) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=50562 ning tasuda tagatisraha 900 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 21.01.2020 12:00 oksjonil ID50562 osalemise eest. Kinnisvara: Inglimäe, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 21.01.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 31.12.2019 kell 14:00 ja lõpeb 21.01.2020 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 21.01.2020 kell 14:00 ja lõpeb 28.01.2020 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Lisainfo kinnisvara.vilippus@taitur.vilippus.ee , tel 684 0620 ja 5140382

Hoonestamata kinnisasi.
Menetluse nr: 022/2019/5174
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Sergei Volf
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.just.ee
Teadaande number 1563701