Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 04.07.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
MCR Logistika OÜ -le kuuluv Väetisehoidla, Lellapere külas, Kehtna vallas
Kinnisasi on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 3375337 katastritunnus 29202:005:1100) Tootmismaa 100%, Rapla maakond, Kehtna vald, Lellapere küla, Väetisehoidla. Pindala 2526,0 m2.

Ehitisregistri andmetel asub kinnisasjal väetisehoidla, mille ehitisealune pind on 537 m2 ja üldpind 503 m2.

Võlgnikule kuuluvat kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III jaos - Kinnistu on koormatud looduskaitseseaduse § 16 lõikes 5 sätestatud ostueesõigusega Eesti Vabariigi kasuks. 13.12.2006 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 11.01.2007. Kinnistu nr 1209937 jagamisel siia üle kantud. 15.03.2012 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 29.03.2012;
III jaos - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279), More in Online OÜ (registrikood 12518914) kasuks. 7.06.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 13.06.2018;
IV jaos 1. järjekohal - Kohtulik hüpoteek summas 2 296,26 eurot More in Online OÜ (registrikood 12518914) kasuks. Hagi tagamine tsiviilasjas nr 2-18-1052. 31.01.2018 kinnistamisavalduse, 31.01.2018 kohtumääruse alusel sisse kantud 6.02.2018.

Enampakkumine toimub keelumärke ja hüpoteegiga tagatud nõuete rahuldamiseks. Kinnisasja koormavad keelumärge ja hüpoteegid kustutatakse pärast edukat enampakkumist. Eesti Vabariigi kasuks seatud ostueesõigus jääb vara koormama.


Alghind: 1 700 euro(t).

Omanik: MCR Logistika OÜ (registrikood: 11356349) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=47140 ning tasuda tagatisraha 170 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 30.07.2019 12:00 oksjonil ID47140 osalemise eest. Kinnisvara: Väetisehoidla, Kehtna vald, Rapla maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 30.07.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 04.07.2019 kell 12:00 ja lõpeb 30.07.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 30.07.2019 kell 14:00 ja lõpeb 06.08.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 20 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Enampakkumist puudutav lisainfo e-postilt: kinnisvara.vilippus@taitur.vilippus.ee või telefoni teel: tel 684 0620 ja 5140382.
Menetluse nr: 022/2018/3634
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Sergei Volf
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.just.ee
Teadaande number 1492257