Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 30.12.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Oksana Kutšmei avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusregistri registriossa nr 2880235 kantud kinnisasi (kaalumaja-ladu), mis asub aadressil Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kärde küla, Kärde kaalumaja.

Kinnistul katastritunnusega nr 24801:001:0253, pindalaga 1649 m2 asub Ehitisregistri andmetel hoone kaalumaja-ladu (EHR-koodiga 120586001).

Kinnistu registriosa III jaos:

kande 2 all on sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks AS DECORA (registrikood 10150195) kasuks. 12.10.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 15.10.2018. Kohtunikuabi Lii Hallikvee.

Kinnistu registriosa IV jaos:

kande 1 all on sisse kantud kohtulik hüpoteek summas 30 000 eurot AS DECORA (registrikood 10150195) kasuks. 31.07.2018 kohtumääruse alusel sisse kantud 10.08.2018. Kohtunikuabi Ülle Juhanson

Peale kinnistu enampakkumisel müümist kinnisasja koormavad keelumärge ja hüpoteegikanne kustutatakse.


Alghind: 1 500 euro(t).

Omanik: Trio Tream OÜ (registrikood: 10569646) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=50544 ning tasuda tagatisraha 150 eurot Oksana Kutshmei arveldusarvele nr EE131010010236765018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 21.01.2020 11:00 oksjonil ID50544 osalemise eest. Kinnisvara: Kärde kaalumaja, Jõgeva vald, Jõgeva maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 21.01.2020 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 30.12.2019 kell 13:30 ja lõpeb 21.01.2020 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 21.01.2020 kell 12:00 ja lõpeb 28.01.2020 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Objekti kohta täiendava info saamiseks ning tutvumiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga: haldur: Inge Undrits: tel 56672725, 7828125; e-post: inge.undrits@tartutaitur.ee.

Enampakkumise tingimused, pildid kinnisasjast ja muu info lehel: www.oksjonikeskus.ee.
Menetluse nr: 084/2018/4214
Kohtutäitur Oksana Kutšmei
Jakobi tn 23, 51006 Tartu
Telefon: 7828110
E-post: info@tartutaitur.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Avaldaja Alice Susi
Telefon: 7828110
E-post: alice.susi@tartutaitur.ee
Teadaande number 1563040