Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 30.08.2017
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Reet Rosenthal avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Jõgeva kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriossa nr 678935 kantud Jõgevamaal Jõgeva vallas Liivoja külas asuv kinnistu nimetusega LEHISTE, mis registriosa esimese jao andmete kohaselt koosneb katastriüksusest katastritunnusega 24802:001:1080, maatulundusmaa 100%,Jõgevamaa, Jõgeva vald, Liivoja küla, Lehiste, pindala 13136 m². Registriosa teise jakku on kantud omanikuna OSAÜHING SOFTCOM (registrikood 10921250). Registriosa kolmandasse jakku on kantud kande nr 1 all keelumärge käsutamise keelamiseks kohtutäitur Reet Rosenthal (isikukood 45708292718), OÜ PAK (registrikood 10227696) kasuks. 19.04.2010 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 28.04.2010. Registriosa neljandasse jakku on kande nr 1 all kantud kohtulik hüpoteek summas 233 059,00 krooni OÜ PAK (registrikood 10227696) kasuks. 2.04.2009 kohtumääruse alusel sisse kantud 7.04.2009.
Ehitise mõõtmed, ruumide arv ja otstarve: maa-ameti andmetel on kinnistu koosseis: haritav maa 13136 m²


Alghind: 12 800 euro(t).

Omanik: OSAÜHING SOFTCOM (registrikood: 10921250) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=33840 ning tasuda tagatisraha 1 280 eurot Reet Rosenthal, kohtutäitur arveldusarvele nr EE481010010124609011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 27.09.2017 12:00 oksjonil ID33840 osalemise eest. Kinnisvara: Lehiste, Jõgeva vald, Jõgeva maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 27.09.2017 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 20.09.2017 kell 12:00 ja lõpeb 27.09.2017 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 28.09.2017 kell 12:00 ja lõpeb 05.10.2017 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 150 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendav info, sh müüdava vara, tutvumise aja ja koha kohta, tel 7 427702 või reet.rosenthal@taitur.just.ee.
Kohtutäitur Reet Rosenthal
Õpetaja 9, 51003 Tartu
Telefon: 7427702
E-post: Reet.Rosenthal@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Reet Rosenthal
Telefon: 7427702
E-post: Reet.Rosenthal@taitur.just.ee
Teadaande number 1185740