Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 24.04.2020
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Maaeluministeerium avaldab teadaande maaeluministri 27.02.2017. a määruse nr 22 "Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus " § 6 lg 3 alusel.

Maaeluministeerium teatab, et taotluste vastuvõtt toimub kuni 8. maini 2020. a.

Toetuse eesmärk on mere bioloogiliste ressursside paremale haldamisele või kaitsmisele kaasaaitamine, staatiliste või liikuvate struktuuride ehitamine, paigaldamine või ajakohastamine, NATURA 2000 alade ja mereruumi kaitsealade kaitse- ja majandamiskavade ettevalmistamise, merekaitsealade, sh NATURA 2000 alade majandamise, taastamise ja seire toetamine, keskkonnateadlikkuse tõstmine ning osalemine muudes meetmetes, mille eesmärk on säilitada ja parandada bioloogilise mitmekesisuse ning ökosüsteemiga seotud teenuseid.

Taotlejale:
•Taotlusi võivad esitada täidesaatva riigivõimu asutused ja riigitulundusasutused.
•Tähtaeg taotluse esitamiseks on 08. mai 2020. a.
•Täidesaatva riigivõimu asutus ja riigitulundusasutus, kes soovib enda nimetamist toetuse kasutamise kavas, esitab taotluse esitamise tähtaja jooksul taotluse, milles sisalduvad maaeluministri 27.02.2017. a määruse nr 22 „Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus“ § 6 lõike 4 punktides 1-8 ja § 6 lõike 5 punktides 1-4 nimetatud andmed
•Toetuse kasutamise kava eelarve 1 076 577 eurot
•Lisainfo: Annika Teino (annika.teino@agri.ee, tel 625 6525), Maaeluministeeriumi kalamajandusosakond.

Taotlusdokumendid palume esitada: Maaeluministeeriumi meiliaadressile info@agri.ee märgusõnaga „EMKF meede 1.18 taotlus“.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest ning taotlemiseks vajalikud abimaterjalid (taotlusvorm) ja lisainformatsioon toetatavate tegevuste kohta on Maaeluministeeriumi veebilehel:
https://www.agri.ee/et/merekeskkonna-bioloogilise-mitmekesisuse-ja-okosusteemide-kaitse-ning-taastamise-toetus-2020
Maaeluministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Lai tn 39 // Lai tn 41
Telefon: 6256101
E-post: INFO@AGRI.EE
Teadaande number 1601096