Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Lõpparuande kinnitamisega pankrotimenetluse lõpetamise teade
Avaldamise algus: 15.01.2020
Avaldamise lõpp: 16.01.2023
Viru Maakohus (Jõhvi kohtumaja) avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 163 lõike 7 alusel.

15.01.2020 kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-05-3719 lõpetati võlgniku, Osaühing Audentos Financial (registrikood: 10433450, aadress: Ida-Viru maakond, Toila vald, Voka alevik, Tiigi tn 9, 41701) (pankrotis),  pankrotimenetlus lõpparuande kinnitamisega.

Võlgnik võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest arvates (PankrS § 164 lg 1, TsMS § 661 lg 2).

Võlausaldaja võib esitada määruskaebuse, kui ta on esitanud menetluse lõpetamise avalduse vastu vastuväite vastavalt PankrS § 161 lõikele 2 või § 163 lõikele 2 (PankrS § 164 lg 2).
Menetluse nr: 2-05-3719
Viru Maakohus (Jõhvi kohtumaja)
Kooli 2A, Jõhvi
Telefon: 663 8300
E-post: virumk.info@kohus.ee
Teadaande number 1569441