Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 30.01.2020
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
Staadioni 8 OÜ (registrikood: 12890967)  pankrotihaldur Kalle Mõtsnik avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Hoonestamata kinnistu Tallinna kesklinnas 1671 m2, milest 75% elamumaa ja 25% ärimaa. Olemas ehitusload äripindadega 6-korruselise korterelamu ehitamiseks, teede, sidekanalisatsiooni ja elektrikaabelliini rajamiseks. Kinnistule on seatud hüpoteek summas 1 400 000 eurot Versobank AS (likvideerimisel) kasuks ja kohtulik hüpoteek summas 400000 eurot MTÜ Eesti Spordiselts Kalev kasuks, millised eduka enampakkumise korral kustutatakse. Kinnistul on täjtajatu kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks elektripaigaldiste majandamiseks kaitsevööndi ulatuses vastavalt 24.03.2015 sõlmitud asjaõiguslepingule.

Alghind: 2 052 131 euro(t). Hinnale lisandub käibemaks

Omanik: Staadioni 8 OÜ (registrikood: 12890967) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=51159 ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot Staadioni 8 OÜ Pankrotis arveldusarvele nr EE447700771001629748 (AS LHV Pank). Makseselgitus: „Tagatisraha 18.02.2020 14:00 oksjonil ID51159 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Staadioni tn 8, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 18.02.2020 kell 14:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 30.01.2020 kell 15:00 ja lõpeb 17.02.2020 kell 15:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 18.02.2020 kell 15:00 ja lõpeb 26.02.2020 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 5 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendav info haldurilt.
Menetluse nr: 2-19-3790
pankrotihaldur Kalle Mõtsnik
Purje t 9 - 105, 11911, Tallinn
Telefon: 6659952
E-post: kalle.motsnik@haldur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Kalle Mõtsnik
Telefon: +3725010656
E-post: kalle@pankrotiekspert.ee
Teadaande number 1574680