Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Detailplaneeringu algatamise teade
Avaldamise algus: 09.05.2017
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Rapla Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.

Rapla Vallavalitsus teatab Rapla linnas Nelgi ja Niidu elamuala detailplaneeringu algatamisest.
Detailplaneeringuga on hõlmatud järgmised maaüksused:

Nelgi tn 2, katastritunnus 67001:010:0032; pindala 10772 m², 100% elamumaa
Niidu tn 1, katastritunnus 67001:010:0031; pindala 9375 m², 100% elamumaa
Osaliselt kuuluvad planeeringualasse 6692048 Puukooli tänav (katastritunnus 66901:001:0575),
6692041 Niidu tänav (katastritunnus 66901:001:0237) ja Tulbi tänava pikendus.
Planeeringuala suurus on ca 2,8 ha.

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb Rapla valla üldplaneeringust.
Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse sätestamine moodustatavatele üksikelamukruntidele,
tänavate, juurdepääsude, liikluskorralduse, tehnovarustuse ja muude detailplaneeringu ülesannete
lahendamine.

Vastavalt keskkonnamõju eelhinnangu seisukohtadele puudub keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajadus.
 
Rapla Vallavalitsus
Rapla, RAPLAMAA, Viljandi mnt 17
Telefon: 4890510
E-post: RAPLA@RAPLA.EE
Teadaande number 1130298